Forebyggelse af osteonekrose i kæberne

Patienter, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab, har øget risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne (dødt knoglevæv i kæberne). Langt de fleste tilfælde kan dog forebygges, hvis man tager visse forholdsregler.

Osteonekrose i kæberne (dødt knoglevæv i kæberne) kan opstå, når man bliver behandlet med de såkaldt antiresorptive (knoglestyrkende) lægemidler denosumab og bisfosfonater. Det gælder for patienter med knogleskørhed og visse kræftformer.

Risikoen for at udvikle osteonekrose i kæberne øges, jo højere dosis af den antiresorptive medicin man får, og jo længere tid man får medicinen. Osteonekrose i kæberne kan både opstå, mens man er i behandling og efter, at man er holdt op med at tage medicinen. I langt de fleste tilfælde er det dog muligt at forebygge osteonekrose i kæberne.

Det er vigtigt, at patienten og det tandfaglige personale, der har patienten i behandling, er opmærksomme på risikoen for osteonekrose og på, hvordan patienten skal behandles for at forebygge osteonekrose.

Som patient bør man få foretaget regelmæssige tandeftersyn. Man bør også fortælle sin tandlæge, tandplejer og/eller kliniske tandtekniker, at man får eller har fået behandling med bisfosfonater eller denosumab.

Som tandlæge, tandplejer eller klinisk tandtekniker bør man altid optage og ajourføre en medicinsk anamnese på patienten. Hvis en patient får eller har fået antiresorptiv medicin, kan der være bestemte forholdsregler, man bør tage i forhold til tandbehandlingen, alt efter hvilken behandling der er tale om.

Samarbejdspartnere

Materialet er blevet til i samarbejde med en række faglige selskaber, organisationer og myndigheder. Følgende har deltaget i arbejdet:

 • Ansatte Tandlæges Organisation
 • Dansk Endokrinologisk Selskab
 • Danish Breast Cancer Group
 • Dansk Reumatologisk Selskab
 • Dansk Hæmatologisk Selskab
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Praktiserende Tandlægers Organisation
 • Sundhedsstyrelsen
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Tandlægeforeningen
 • Morten Schiødt, overtandlæge, dr.odont. og kæbekirurg, Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet.