Projekter om arbejdsgange

Patientsikre arbejdsgange kan både handle om at have en konstruktiv læringskultur med redskaber til dialog og forbedringer, men det kan også være mere konkret i forhold til specifikke problemstillinger, som kan løses ved at omstrukturere i dagligdagen.

Projekter