Lavdosis methotrexat

Lavdosis methotrexat mod bl.a. gigt og psoriasis skal kun gives én gang om ugen. Den atypiske dosering gør det ekstra vigtigt at være opmærksom på borgere i behandling med methotrexat. Overdosering kan medføre mundbetændelse, diarré, blødninger og lever- og nyrepåvirkning og i sidste ende have dødelige konsekvenser.

Hvad er lavdosis methotrexat?

Methotrexat er et lægemiddel, der i lav dosis bruges i behandlingen af bl.a. gigt og psoriasis. I meget større doser anvendes methotrexat til behandling af visse former for kræft.

Ved lavdosis behandling gives methotrexat oftest som tabletter, men methotrexat findes også som injektions- og infusionsvæske.

Lavdosis methotrexat må kun gives én gang om ugen og på samme ugedag hver uge.

Typiske alvorlige fejl med methotrexat

Data fra rapporterede utilsigtede hændelser viser, at visse fejl med lavdosis methotrexat går igen. De typiske alvorlige fejl er:

  • Lavdosis methotrexat i tabletform bliver ved en fejl givet hver dag i stedet for én gang om ugen, så patienten bliver overdoseret
  • Patienter får methotrexat både som injektionsvæske og som tabletter samtidig
  • Methotrexattabletter forveksles med folinsyretabletter, så patienten får for meget methotrexat
  • Der sker forveksling af sprøjter, så der udleveres sprøjter med en forkert dosis methotrexat fra sygehuset, så patienten ikke får den rigtige dosis.

Det kan du gøre for at undgå fejl

For at undgå fejl med lavdosis methotrexat bør du være opmærksom på:

  • At lavdosis methotrexat i tabletform kun må gives én gang om ugen
  • At der skal tages regelmæssige blodprøver for at kontrollere, om patientens knoglemarv, lever og nyrer er påvirket af behandlingen med methotrexat
  • At have kendskab til lægemidlets virkning og symptomer på overdosering og vide, hvornår der skal reageres
  • Om der er udleveret den rigtige dosis i forhold til ordinationen.

Case

Ved ambulatoriebesøg har en patient en voldsom mundbetændelse og tendens til næseblod. Man opdager, at patienten har fået doseret 2,5 mg methotrexat dagligt i stedet for 2,5 mg en gang om ugen og er derfor overdoseret. Fejlen skyldes, at det ikke klart fremgik af medicinskemaet, at medicinen kun skulle gives én gang om ugen.

STOP-TÆNK-TJEK: Methotrexat

Her kan du se en film om, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du håndterer lavdosis methotrexat. Filmen er en del af kampagnen STOP-TÆNK-TJEK.

Læs mere i pjecen ”Risikosituationslægemidler”

I pjecen ”Risikosituationslægemidler” kan du læse mere om lavdosis methotrexat og de seks andre risikosituationslægemidler eller -lægemiddelgrupper.

Pjece: Risikosituationslægemidler - en guide til sikker medicinhåndtering