Midlertidige behandlingssteder på arrangementer med under 1.000 deltagere

Hvis en arrangør af fx en festival, et landsstævne eller en spejderlejr med forventet under 1000 deltagere opretter et midlertidige behandlingssted, hvor der tilbydes sundhedsfaglig behandling udelukkende af frivillige ulønnede sundhedspersoner, skal det midlertidige behandlingssted ikke registreres, men arrangøren skal underrette styrelsen om denne virksomhed.

Hvornår skal et behandlingssted ikke registreres? 

En forudsætning for, at det midlertidige behandlingssted ikke skal registreres og ikke betale gebyr er, at:

  • Der maksimalt er 1000 deltagere til arrangementet. Deltagere omfatter bl.a. optrædende kunstnere og sportsudøvere samt personale og tilskuere. Som udgangspunkt er det behandlingsstedets rimelige forventning om det samlede antal deltagere, der er afgørende for, om behandlingsstedet skal undtages fra både registrering og gebyr.
  • Al behandling foregår ved frivillige ulønnede sundhedspersoner.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, skal behandlingsstedet ikke registreres, men kun underrette om sin virksomhed.

Ved underretning om et mindre midlertidigt behandlingssted skal styrelsen have oplysninger om:

  • Behandlingsstedets eventuelle CVR-nummer
  • Arrangementets navn og adresse
  • Perioden, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling på det midlertidige behandlingssted

Du skal bruge denne blanket til at underrette om behandlingsstedet, hvis der er tale om et midlertidigt behandlingssted på arrangementer som festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder m.v. med under 1.000 deltagere, hvor kun frivillige, ulønnede sundhedspersoner udfører sundhedsfaglig behandling.