Hvilke plejeenheder skal registreres?

Alle plejeenheder, hvor eller hvorfra der leveres plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerheds behandlingsstedsregister. Registreringspligten omfatter ikke plejeenheder, hvor hjælpen i væsentlig omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85.

Kommunale og private plejeenheder

Kommunale og private plejeenheder, der skal registreres, er:

 • Plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192
 • Plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap
 • Friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger
 • Andre tilsvarende boligenheder, herunder midlertidige pladser, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og der er tilknyttet fast personale
 • Leverandører, som leverer hjælp efter servicelovens § 83, jf. § 91

Registreringspligten omfatter ikke plejeenheder, hvor hjælpen og støtten til borgerne i plejeenheden i væsentlig omfang omfatter støtte efter servicelovens § 85.

Læs serviceloves § 85

Registreringspligten gælder også for plejeenheder, der allerede er registrerede på baggrund af, at de udfører sundhedsfaglig behandling. Der vil i sådanne tilfælde være tale om en opdatering af plejeenhedernes registrering vedr. ydelser efter servicelovens §§ 83-87.

Registrer eller vedligehold kommunal plejeenhed

Registrer eller vedligehold privat plejeenhed

Personlig hjælp, omsorg og pleje

Den personlige hjælp, omsorg og pleje, der hører under Ældretilsynet, omfatter:

 • Personlig og praktisk hjælp og madservice (§ 83)
 • Rehabiliteringsforløb (§ 83 a)
 • Aflastning og afløsning og midlertidige ophold (§ 84)
 • Socialpædagogisk bistand (§ 85)
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning (§ 86)
 • Ovenstående opgaver (§§ 83-85) skal kunne varetages døgnet rundt (§ 87)

Eksempel 1

Plejeenhed, som kun leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87

En privat virksomhed har indgået en aftale med en kommune om at levere mad til kommunes ældre borgere efter servicelovens § 83. Virksomheden leverer maden til borgernes private adresser. Det udkørende personale har samme daglige og faglige ledelse. Der er her tale om én registreringspligtig plejeenhed.

Læs mere om reglerne i bekendtgørelsen for Ældretilsynet

Eksempel 2

Plejeenhed, som både leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87 og udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af sundhedsloven § 213 c

Et plejehjem har ansat sundhedsfagligt personale, som udfører sundhedsfaglig behandling samt personale, som leverer praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Personalet har samme daglige og faglige ledelse. Der er her tale om én registreringspligtig plejeenhed.

Læs mere om reglerne i bekendtgørelsen for Ældretilsynet