Skoler, dag- og døgntilbud

Nogle offentlige og private virksomheder skal registreres som behandlingssteder, selvom de ikke selv opfatter sig som sundhedsfaglige virksomheder. Det drejer sig om almindelige og sociale dagtilbud, skoler, fritidsordninger, weekendtilbud, botilbud, kost- og efterskoler, hvis de har sundhedspersoner, der behandler deres beboere, brugere, klienter og elever. De er omfattet af styrelsens registrerings- og tilsynsordning.

Sundhedspersoner

Sundhedspersoner omfatter autoriserede sundhedspersoner, og personer der udfører behandling på deres ansvar (medhjælp).

Fx kan en skole have tilknyttet en fysioterapeut, sygeplejerske, diætist eller læge til at behandle deres beboere, brugere, klienter og elever. Virksomheden skal i givet fald registreres som behandlingssted i Behandlingsstedsregistret.

Et døgntilbud kan også udelukkende have pædagogisk personale, der håndterer beboeres, brugeres, klienters eller elevers lægeordinerede medicin. I de fleste tilfælde sker det på den ordinerende læges ansvar (som lægens medhjælp), og virksomhedens personale anses da som sundhedspersoner. Virksomheden skal derfor registreres som behandlingssted.

I nogle tilfælde udføres der medicinhåndtering som forældres/værges forlængede arm eller kun i akutte tilfælde. Her er der ikke tale om et registreringspligtigt behandlingssted. 

Læs notits om hvornår registrerings og tilsynsordningen omfatter almindelige og sociale dagtilbud weekend (PDF)

Virksomheder, der skal registreres som behandlingssteder

Almindelige og sociale dagtilbud, skoler, fritidsordninger, weekendtilbud, botilbud, kost- og efterskoler med sundhedspersoner, der behandler deres beboere, brugere, klienter eller elever, anses som behandlingssteder, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds registrerings- og tilsynsordning.

Det gælder også, hvis de håndterer deres beboeres, brugeres, klienters eller elevers lægeordinerede medicin som den ordinerende læges medhjælp.

På denne side kan du registrere virksomheden som behandlingssted

Virksomhederne skal betale et årligt gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Se aktuelle gebyrsatser