Behandlingsstedskategori

Her finder du information om behandlingsstedskategorier ved registrering af behandlingssteder.

Ved registrering af et behandlingssted, skal du angive en behandlingsstedskategori. Behandlingsstedskategorien afhænger af behandlingsstedstypen og sammensætningen af det sundhedsfaglige personale. Behandlingsstedet bliver opkrævet et gebyr på baggrund af kategorien.

Registreringspligtige behandlingssteder er inddelt i kategorier i forhold til registrering og gebyrer.

Hvad skal tælles med, når behandlingsstedskategorien bestemmes?

Når du registrerer et behandlingssted (en virksomhed), skal du angive kategorien ud fra, hvilke sundhedspersoner, der udfører behandling på stedet, og om der er en eller flere sundhedspersoner.

Et behandlingssted med læger eller tandlæger skal eksempelvis registreres i kategori 1, 2 eller 3, afhængig af om der er flere eller kun én, der udfører behandling på stedet. Et behandlingssted med en eller flere kiropraktorer skal altid registreres i kategori 3. Et behandlingssted med andre sundhedspersoner, som eksempelvis sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og tandplejere skal registreres i kategori 4 eller 5, afhængig af, om det har flere eller kun én til at udføre behandling under virksomhedens CVR-nummer.

Har et behandlingssted med læger, tandlæger eller kiropraktorer også andre sundhedspersoner, skal stedets kategori angives ud fra antallet af læger, tandlæger og kiropraktorer. Et behandlingssted med fx én læge og en eller flere sygeplejerske, skal registreres i kategori 3. Både læge og sygeplejerske(r) er da omfattet af registreringen.

Gebyr

Alle behandlingssteder skal betale et årligt gebyr, der dækker udgifterne forbundet med registrerings- og tilsynsordningen. Gebyrets størrelse afhænger af den kategori, som behandlingsstedet er indplaceret under.

Se aktuelle gebyrsatser