Skift af ejer eller selskabsform

Når et behandlingssted skifter ejer eller selskabsform, får det typisk et nyt CVR-nummer. Når et behandlingssted får nyt CVR-nummer er der tale om et nyt behandlingssted, der skal registreres på ny. Et ophørt behandlingssted skal afregistreres. Behandlingsstederne skal hver især betale et årligt gebyr for de år, de har været omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn – også hvis begge har været aktive i samme kalenderår.

Når en virksomhed får nyt CVR-nummer, fordi den får nye ejere eller ændrer selskabsform, er der tale om en ny virksomhed i lovgivningens forstand og dermed et nyt behandlingssted. Det gælder uanset, at behandlingsstedets navn og adresse er uændret. Det nye behandlingssted skal derfor registreres og betale gebyr.

Et ejerskifte omfatter både overdragelse af behandlingsstedet mellem fysiske personer, mellem juridiske personer og mellem fysiske og juridiske personer.

En virksomhed identificeres typisk ved sit CVR-nummer

Virksomheder får normalt nyt CVR-nummer, når:

  • Virksomheden overdrages til ny ejer
  • Virksomheden, der er et I/S, ændres til et ApS eller et A/S
  • Virksomheden, der er enkeltmandsejet, ændres til et I/S, ApS eller et A/S
  • Virksomheden, der er et ApS, ændres til et A/S.

Virksomheder har et selvstændigt ansvar for behandlingen

Et behandlingssted har et selvstændigt ansvar i forhold til den behandling, stedet udfører. Et behandlingssted kan ikke drages til ansvar for behandling foretaget af et nyt eller tidligere behandlingssted. Det ophørte behandlingssted og det nye behandlingssted er således to selvstændige virksomheder med hvert deres selvstændige ansvar.

Hvis et behandlingssted har modtaget en tilsynsrapport, vil tilsynsrapporten ikke blive overført, når et behandlingssted får nyt CVR-nummer.

Registrering når et behandlingssted skifter ejer eller selskabsform

Et behandlingssted skal afregistreres, hvis CVR-nummeret er blevet ændret, fordi det har skiftet ejer eller selskabsform. Behandlingsstedet ophører ved overdragelse eller skift af selskabsform. Ejeren af behandlingsstedet skal derfor sørge for at afregistrere det i Behandlingsstedsregistret.

Ejeren af behandlingsstedet med nyt CVR-nummer skal samtidigt registrere det i Behandlingsstedsregistret, fordi det anses som et nyt behandlingssted.

Læs mere om hvordan du registrerer og afregistrerer et behandlingssted

Registrering i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Når et behandlingssted afregistreres i Behandlingsstedsregistret eksisterer det fortsat i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR). Kontakt Sundhedsdatastyrelsen på sorpost@sundhedsdata.dk, hvis det skal lukkes i SOR eller du har brug for vejleding.

Gebyr ved ejerskifte eller ændring af selskabsform

Når et behandlingssted er registreret, opkræver vi et årligt gebyr fra og med registreringsåret. Det gælder uanset, om behandlingsstedet kun er registreret og omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn en del af året.

Overdragelse eller skift af selskabsform midt i et kalenderår

Hvis et registreret behandlingssted i løbet af året skifter CVR-nummer, skal både det ophørte behandlingssted og det nye behandlingssted betale gebyr for det pågældende år. Dette gælder uanset at de hver især kun er omfattet af registrerings- og tilsynsordningen en del af året. Hvis skiftet af CVR-nummer sker ved årsskiftet (31/12 – 1-1), vil behandlingsstederne være omfattet af registrerings- og tilsynsordningen og gebyret for det år, hvori de udfører behandling.

Hvis eksempelvis en registreret fysioterapiklinik sælges til en ny ejer og får nyt CVR-nummer i maj 2020, skal både den ophørte og den nye fysioterapiklinik betale det årlige gebyr for 2020, idet de begge har været omfattet af registrerings- og tilsynsordningen en del af 2020.

Behandlingssteder er forpligtet til at betale gebyr

Et behandlingssted er forpligtet til at betale gebyr til dækning af styrelsens udgifter til registrerings- og tilsynsordningen, medmindre det er omfattet af undtagelserne om frivillig ulønnet virksomhed eller omsætningsgrænser.

Læs mere om omsætningsgrænser og undtagne behandlingssteder