Support

Spørgsmål til plejeenhedens oplysninger

Hvis du har spørgsmål til plejeenhedens oplysninger, kan du kontakte os. Det gælder følgende oplysninger:

 • Registrering af hvilke plejeydelser efter §§83-87 i lov om social service, plejeenheden leverer
 • Behandlingsstedskategori*
 • Virksomhedsansvarlig læge/tandlæge*
 • E-mail til gebyropkrævning*
 • EAN-nummer*

* Hvis plejeenheden også er et behandlingssted, som udfører sundhedsfaglig behandling, skal plejeenheden også registrere oplysninger i henhold til sundhedsloven § 213 c.

Kontakt

Send mail til registrering@stps.dk

Ring til vores hotline på 72 28 67 00

Øvrige spørgsmål

Hvis du har øvrige spørgsmål, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsen. Det gælder oplysninger om plejeenhedens: 

 • Navn
 • Adresser (post-, besøgs- og aktivitetsadresse)
 • Telefonnummer
 • Hjemmesideadresse
 • CVR-nummer
 • P-nummer
 • Enhedstype
 • Hovedspeciale og bispeciale(r)
 • Behandlingsstedets organisatoriske tilhørsforhold

Kontakt

Send mail til sorpost@sundhedsdata.dk

Ring til Sundhedsdatastyrelsen på 33 15 39 00