Behandlingssteder som er interessentskaber

Interessentskaber, der er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder, er undtaget fra registrering og gebyr, hvis interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.

Hvornår er et interessentskab undtaget

Et interessentskab er undtaget for registrering og gebyr under følgende betingelser:

  1. Virksomhedsformen er interessentskab (I/S).
  2. Interessentskabet er ejet i fællesskab af registrerede behandlingssteder.
  3. Interessentskabet udfører ikke sundhedsfaglig behandling ud over den aktivitet, som foregår i ejerkredsens behandlingssteder.
  4. Interessentskabet deler adresse med minimum ét af disse behandlingssteder.

Ved et interessentskab forstås en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Hvis dit interessentskab opfylder ovenstående betingelser, skal du ikke registrere behandlingsstedet. Du skal derimod underrette styrelsen om virksomheden. Du kan underrette styrelsen ved at bruge denne formular.

Hvis interessentskabet ikke udfører sundhedsfaglig behandling, skal du ikke underrette os om interessentskabet.