Kommunalt behandlingssted

Når du skal registrere, ændre eller afregistrere et kommunalt behandlingssted, skal du logge ind med MitID Erhverv fra den kommune, der ejer behandlingsstedet. Behandlingsstedsregistret anvender kommunernes organisationsdata fra Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), så du skal oprette og vedligeholde visse data om behandlingsstedet i SOR.

Registrer, ret eller fjern et kommunalt behandlingssted i behandlingsstedsregistret

For at registrere, rette eller fjerne oplysninger om et kommunalt behandlingssted, skal du logge ind i Behandlingsstedsregistret med MitID Erhverv fra den kommune, der ejer behandlingsstedet.

I Behandlingsstedsregistret kan du angive eller ændre:

 • Behandlingsstedets virkeperiode
 • Lovgrundlag der ydes under
 • Behandlingsstedskategori 
 • Servicelovsparagraffer
 • Behandling på adressen
 • Frivilligt arbejde
 • Faktureringsoplysninger

Ændring til registrering

Hvis der foregår sundhedsfaglig behandling på et sted, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal der tilføjes oplysninger om behandlingsstedskategori, behandling på adressen, frivilligt arbejde og faktureringsoplysninger.

Et behandlingssted er først registreret, når behandlingsstedsoplysningerne er tilføjet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingsstedsoplysninger, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Registrer, ret eller fjern behandlingssted i Behandlingsstedsregistret

Opret, ret eller luk en enhed i Sundhedsvæsnets Organisationsregister

For at oprette, rette eller lukke en enhed i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), som har eller skal have en behandlingsstedsregistrering, skal kommunen først anmode om det via Sundhedsdatastyrelsens register. Der er udnævnt SOR-ansvarlige for kommunerne, som har ansvaret for SOR-registreringen.

I Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR) kan du anmode om tilføjelse eller ændring af:

 • Ny enhed
 • Navn på enhed
 • Typen af enhed
 • Hoved- og bispecialer
 • Adresse- og kontaktoplysninger
 • Lokationsnummeroplysninger
 • Lukning af enhed

Opret, ret eller luk enhed i Sundhedsvæsenets Organisationsregister