Dataudtræk om behandlingssteder

Behandlingsstedsregisteret indeholder et udtræk af forskellige oplysninger om behandlingsstederne. Se hvilke oplysninger, du kan finde i Behandlingsstedsregisteret.

Vi offentliggør udvalgte oplysninger om de registrerede behandlingssteder i Behandlingsstedsregisteret med det formål, at de enkelte organisationer/virksomheder kan få et samlet overblik over deres behandlingssteders/plejeenheders registreringsforhold. Samtidigt anses oplysningerne som værende af generel samfundsmæssig interesse.

Lovgrundlaget for at kunne offentliggøre disse data fremgår af Bekendtgørelse om registrering af, underretning om og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. §24

Oplysninger, som indgår i de udstillede data om behandlingssteder: 

 • CVR-nummer
  Virksomhedens/organisationens CVR-nummer, såfremt den eksisterer i CVR-registreret, som plejeenheden/behandlingsstedet hører under.
 • Virksomhedens/organisationens navn
  Navnet på virksomheden/organisationen, som plejeenheden/behandlingsstedet hører under.
 • Virksomhedens/organisationens type 
  Typen af virksomhed/organisation, som plejeenheden/behandlingsstedet hører under.
 • P-nummer
  Produktionsenhedens P-nummer, såfremt den eksisterer i CVR-registreret, som plejeenheden/behandlingsstedet hører under.
 • Plejeenhedens/behandlingsstedets SOR-ID
  Plejeenhedens/behandlingsstedets identifikationsnummer for Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).
 • Plejeenhedens/behandlingsstedets navn
  Det officielle navn på den registrerede plejeenhed/behandlingssted
 • Enhedstype
  Definerer hvilken organisatorisk eller funktionsbestemt type den pågældende enhed har.
 • Lovgrundlag for registrering
  Angiver om registreringen henhører under sundhedsloven, serviceloven eller begge lovgivninger.
 • Behandlingsstedskategori
  Opdeler behandlingsstedet i én af fem kategorier, som fortæller om størrelsen/sammensætningen af behandlingsstedet.
 • Frivilligt arbejde
  Angiver om der udelukkede udføres frivilligt arbejde på behandlingsstedet.
 • Hovedspeciale
  Angiver det speciale som prioriteres højest på stedet.
 • Bispecialer
  Angiver yderligere specialer udover hovedspecialet på stedet.
 • Behandling på adressen
  Angiver om der foregår sundhedsfaglig behandling på besøgs- og/eller aktivitetsadressen.
 • Besøgsadresse
  Angiver adressen, hvor en person kan møde op. Der vises kun adresseoplysninger for behandlingssteder, hvor der er angivet, at der foregår behandling på adressen.
 • Aktivitetsadresse
  Angiver adressen, hvor behandlingsaktiviteten kan foregå. Der vises kun adresseoplysninger for behandlingssteder, hvor der er angivet, at der foregår behandling på adressen.
 • Hjemmesideadresse
  Hjemmesideadressen for behandlingsstedet/ plejeenheden, såfremt de har en.

Behandlingsstedsregisteret