FAQ om nåleakupunktur

Ofte stillede spørgsmål

Det kommer an på om du er autoriseret og da hvilken autorisation, du har:

Læge eller kiropraktor
Hvis du er dansk autoriseret læge eller kiropraktor kan du fortsat udføre nåleakupunktur på brystkassen efter den 30. juni 2024.

Autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske
Hvis du er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske skal du have gennemført kurset af én dags varighed, i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gælder både før og efter den 30. juni 2024.

Øvrige autoriserede sundhedspersoner
Hvis du er dansk autoriseret sundhedsperson, men ikke fysioterapeut, jordemoder, sygeplejerske, læge eller kiropraktor, skal du have gennemført det 3-dages kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gælder både før og efter den 30. juni 2024.

Ikke autoriseret sundhedsperson
Hvis du ikke er autoriseret sundhedsperson gælder følgende: Du skal som minimum have gennemført det 3-dages kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gælder allerede nu, og også efter den 30. juni 2024.

Du skal desuden have gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 timer, hvor af 250 timer skal omfatte akupunktur, for lovligt at kunne udføre behandlingen efter den 30. juni 2024.

Læs mere under: "Hvad er en sundhedsmæssig uddannelse og hvad skal den indeholde?"

Det fremgår af autorisationsloven, at ikke-autoriserede sundhedspersoner, der ønsker at udføre nåleakupunktur på brystkassen, skal:

 1. have gennemført et 3-dages kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
 2. have en sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer, hvoraf minimum 250 timer skal være i akupunktur.

Indholdet af den sundhedsmæssige uddannelse skal svare til de krav, der gælder for akupunktører, der er registrerede alternative behandlere i henhold til RAB-bekendtgørelsen (retsinformation.dk). Dette fremgår af lovbemærkningerne til lovforslag L 141 A (2018-2019),

Uddannelsen skal bestå af både teori og praksis, og indeholde undervisning i:

 • basal sundhedslovgivning, herunder:
  • autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhedsområde og kvaksalveri
  • klinikvejledning/klientbehandling
  • psykologi

Uddannelsen afsluttes med eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære.

Dele af din teoretiske undervisning kan umiddelbart gennemføres som onlineundervisning. Dette kan du læse mere om her. Den praktiske undervisning, kræver dog fremmøde. Autorisationsloven stiller ikke krav om, at den sundhedsmæssige uddannelse skal gennemføres som fuldtidsstudie eller ikke må foregå i weekender.

Det er op til den enkelte forening at vurdere, om en behandlers uddannelse(r) samlet opfylder kravene. Det er altså ikke STPS, som administrerer registreringen af alternative behandlere, da det er en brancheadministreret registreringsordning. Bemærk, at det ikke er et krav, at du er registreret alternativ handler.

Se oversigt over foreninger, som er godkendt til at registrere fx akupunktører efter RAB-ordningen

Hvis du ikke er autoriseret sundhedsperson, skal du efter den 30. juni 2024 både have gennemført:

 • det 3-dages kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed OG
 • en sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer, hvoraf minimum 250 timer skal være i akupunktur.

Du kan godt gennemføre din uddannelse efter den 30. juni 2024, men efter den 30. juni 2024 må du ikke udføre nåleakupunktur på brystkassen, før du opfylder begge krav.

Du kan se mere under: "Hvad er en sundhedsmæssig uddannelse og hvad skal den indeholde?"

Din erhvervserfaring kan ikke indgå i de 660 timer. Du kan se mere om kravene til den sundhedsmæssige uddannelse under: "Hvad er en sundhedsmæssig uddannelse og hvad skal den indeholde?"

Det er dit eget ansvar at sikre, at du som ikke-autoriseret sundhedsperson opfylder kravene om 660 timer sundhedsmæssig uddannelse, herunder 250 timers akupunktur.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører en liste over personer, der har gennemført det godkendte kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen af hhv. en eller tre dages varighed.

Hvis du foretager nåleakupunktur på brystkassen, skal du oplyse brugere om, at du har gennemført det lovpligtige kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Se listen over nåleakupunktører

Ved brystkassen (thorax) forstås området fra nøglebenet (claviklen) opadtil og ribbenskurvaturen nedadtil. Det gælder både brystkassens forside og rygside samt området mellem skulderrundingens region (regio deltoidea) og siden af halsens nedre del (regio cervicalis lateralis), som tillige omfatter fordybningen over nøglebenet (fossa supraclavicularis major/det store saltkar) og fordybningen (fossa supraclavicularis minor) mellem de to udspringshoveder af halsens skrå muskel (musculus sternocleidomastoidea).

Hvis du er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske kan du deltage på kurset af 1 dags varighed.

Ellers skal du tilmelde dig kurset af 3 dages varighed.

Du kan læse mere om tilmelding hos vores udbyder First-8 på deres hjemmeside.

First-8.dk

Indholdet af kurset fremgår af bekendtgørelse nr. 1636 af den 29. juli 2021 om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset.

Læs bekendtgørelsen

Med de gældende regler skal du kun tage det kursus, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed, én gang. Reglerne stiller ikke krav om, at kurset skal genopfriskes eller tages med en bestemt frekvens.

Hvis du udfører nåleakupunktur på brystkassen uden at leve op til autorisationslovens bestemmelse om, hvad du skal have gennemført af uddannelse for at måtte udføre nåleakupunktur på brystkassen, kan du straffes med bøde. Det kan fx ske efter politianmeldelse fra en patient/bruger eller pårørende. Det kan også ske, hvis myndighederne bliver bekendt med evt. ulovlig nåleakupunktur på brystkassen, fx fordi din nåleakupunktur mistænkes for at have ført til en skade.

Det er altså dit ansvar at du lever op til reglerne, herunder at du oplyser brugere om, at du har gennemført kurset i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Når der ikke stilles krav om, at autoriserede sundhedspersoner skal gennemføre en sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer, hvoraf minimum 250 timer skal være i akupunktur, skyldes det, at autoriserede sundhedspersoner skal leve op til autorisationsloven, herunder § 17, som fastsætter, at en autoriseret sundhedsperson, under udøvelsen af sin virksomhed (altså i sit arbejde), er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Dette gælder også for de autoriserede sundhedspersoner, der udfører nåleakupunktur på brystkassen – selv om det ikke er en faglig kompetence, som er opnået under den uddannelse, der resulterede i en autorisation.

Det er derfor op til den enkelte autoriserede sundhedsperson at sikre, at nåleakupunktur på brystkassen sker patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. Og er det ikke forsvarligt, kan det have konsekvenser for en autoriseret sundhedsperson.

Med mindre, du er omfattet af undtagelserne opregnet herunder, skal du som autoriseret sundhedsperson have gennemført kurset i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Undtagelser:

Der er enkelte grupper af sundhedspersoner, som er undtaget fra at gennemføre et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. Det er:

 • læger og kiropraktorer og
 • personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling.

Hvis du er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske, skal du have gennemført et kursus af én dags varighed.

Hvis du tilhører en anden autoriseret faggruppe, som ikke er omfattet af undtagelserne, skal du gennemføre et kursus af tre dages varighed.

Er du ikke-autoriseret sundhedsperson kan du se, hvilke krav der stilles til dig under: "Hvad skal jeg have gennemført for at kunne udføre nåleakupunktur på brystkassen efter den 30. juni 2024?"