FAQ om nåleakupunktur

Ofte stillede spørgsmål

Du må udføre nåleakupunktur på brystkassen, når du har gennemført kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på brystkassen efter nåleakupunktur, og når du har meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at kurset er gennemført. 

I praksis vil det sige, at du skal ansøge om registrering af gennemført kursus og indbetale registreringsgebyret. Herefter må du udføre nåleakupunktur på brystkassen, også selvom dit navn endnu ikke fremgår af listen over nåleakupunktører med gennemført kursus.

Registrering

Se listen over nåleakupunktører

Ved brystkassen (thorax) forstås området fra nøglebenet (claviklen) opadtil og ribbenskurvaturen nedadtil. Det gælder både brystkassens forside og rygside samt området mellem skulderrundingens region (regio deltoidea) og siden af halsens nedre del (regio cervicalis lateralis), som tillige omfatter fordybningen over nøglebenet (fossa supraclavicularis major/det store saltkar) og fordybningen (fossa supraclavicularis minor) mellem de to udspringshoveder af halsens skrå muskel (musculus sternocleidomastoidea).

Overgangsbestemmelsen, der udløber den 30. juni 2024 drejer sig ikke om gennemførsel af kurset, men derimod om selve din uddannelse inden for akupunktur. 

Overgangsbestemmelsen er formuleret således: 
Stk. 3. Ikke-autoriserede sundhedspersoner, der ved lovens ikrafttræden udøver virksomhed med nåleakupunktur på brystkassen, kan uden at have gennemført den i § 74 a, stk. 3, 2. pkt., i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed nævnte sundhedsmæssige uddannelse fortsat foretage nåleakupunktur på brystkassen frem til den 30. juni 2024. 

Tilsvarende gælder for ikke-autoriserede sundhedspersoner, der etablerer sig som akupunktør efter lovens ikrafttræden og inden den 30. juni 2024.

Det relevante i bestemmelsen er den sundhedsmæssige uddannelse, som er nævnt i § 74 a, stk. 3, andet punktum.

§ 74 a, stk. 3.
Den, der efter stk. 2, nr. 3, udfører behandling med nåleakupunktur på brystkassen, skal oplyse brugerne om, at den pågældende har gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.
Ikke- autoriserede sundhedspersoner, der har gennemført det kursus, der er nævnt i stk. 2, nr. 3, skal tillige have gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal omfatte akupunktur, for at kunne udøve nåleakupunktur på brystkassen.

Det vil sige, at du frem til den 30. juni 2024, kan udføre nåleakupunktur på brystkassen, hvis du har gennemgået kurset – selvom du ikke har gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer, med 250 timer inden for akupunktur. 

Hvis du ikke har gennemført en sådan uddannelse, så må du efter 30. juni 2024 ikke udføre nåleakupunktur på brystkassen – heller ikke selvom du har gennemført kurset. 

Indholdet af kurset fremgår af bekendtgørelse nr. 1636 af den 29. juli 2021 om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset.

Hvis du er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske kan du deltage på kurset af 1 dags varighed.

Ellers skal du tilmelde dig kurset af 3 dages varighed.

Du kan læse mere om tilmelding hos vores udbyder First-8 på deres hjemmeside.

first-8.dk