Hvad er en plejeenhed

Ved en plejeenhed forstås selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra der leveres plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87. Hvis der leveres plejeydelser fra flere adresser, anses hver lokalitet som udgangspunkt som en registreringspligtig plejeenhed.

Selvstændig virksomhed

Ved plejeenhed forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra der leveres plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87. En selvstændig virksomhed er typisk kendetegnet ved at have sin

  • egen selvstændige ledelse - og i mange tilfælde
  • eget CVR-nummer og/eller eventuelt P-nummer.

Selvstændig ledelse

Alle plejeenheder med en selvstændig daglig faglig ledelse skal registreres som plejeenheder. Et afgørende parameter for, om der er tale om én eller flere plejeenheder er, om enhederne/afdelingerne hver især har en selvstændig faglig daglig ledelse eller de har samme daglige faglige ledelse.

CVR- og P-nummer

Virksomheder, der udfører ydelser efter servicelovens §§ 83-87, er typisk kendetegnet ved at have et CVR nummer. Registreringen af plejeenheden tager derfor udgangspunkt i virksomhedens CVR og p-nummer.

P-nummeret er ikke afgørende for vurderingen af registreringspligt, men vil i nogle situationer kunne bidrage til afklaring af, om der er tale om en eller flere selvstændige plejeenheder. Har en plejeenhed eget P-nummer indikerer det, at det er en selvstændig virksomhed, der skal registreres.

Udkørende virksomhed

Nogle plejeenheder fungerer som udkørende enheder, hvor eksempelvis madservice eller hjemmeplejen tager ud til borgere i borgerens hjem. I praksis kører medarbejderen (f.eks. servicepersonale eller SOSU-assistenter) ud fra en plejeenhed og leverer plejeydelser på steder, som ikke fast fungerer som plejeenheder.

Foregår der kun udkørende virksomhed, så skal det sted, der køres ud fra, registreres som en plejeenhed. Dette kunne f.eks. være det storkøkken, som enhedens madservice kører ud fra eller et områdekontor, som en afdeling af hjemmeplejen kører ud fra.

Foregår der udkørende virksomhed fra en plejeenhed, hvor der også leveres plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87 på plejeenhedens adresse, så vil den udkørende virksomhed typisk være omfattet af plejeenhedens registrering. Har den udkørende virksomhed samme daglige faglige ledelse som plejeenheden, der køres ud fra, vil der være tale om én plejeenhed. Har den udkørende virksomhed derimod sin egen faglige daglige ledelse, er der tale om to plejeenheder