Privat behandlingssted med CVR-nummer

Når du skal registrere eller ændre i oplysninger om et privat behandlingssted med CVR-nummer, skal du logge ind med MitID Erhverv for den virksomhed, du vil registrere eller ændre oplysninger om.

Vejledning til registrering i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR)

Virksomhedsoplysninger

Ved registrering skal der angives oplysninger om den virksomhed, som behandlingsstedet hører under.

Hvis din virksomhed ikke tidligere har været registreret i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR) eller i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister, skal du først registrere dine virksomhedsoplysninger. Der vil i visningen allerede fremgå oplysninger om virksomheden, som er indhentet fra CVR-registeret. Oplysningerne fra CVR-registeret kan dog tilrettes i de enkelte felter. 

Har du allerede registreret oplysninger om virksomheden, vil disse fremgå og kan redigeres.

Sundhedsinstitution og behandlere

Når virksomheden er oprettet, skal der tilføjes en enhed, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling. Nogle virksomheder har flere enheder og skal oprette en enhed for hvert sted, hvor eller hvorfra der udføres sundhedsfaglige behandling.

Ved spørgsmål til SOR-oplysninger kan Sundhedsdatastyrelsen kontaktes på SORpost@sundhedsdata.dk eller på 33 15 39 00.

Oplysninger i Behandlingsstedsregistret

Enheder, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn, skal i forbindelse med registreringen oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer.

Enheder, der både leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, og udfører sundhedsfaglig behandling, skal i forbindelse med registreringen oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer, samt oplyse behandlingsstedskategori, faktureringsoplysninger og oplysninger om virksomhedsansvarlig læge/tandlæge.

Ved spørgsmål til oplysninger i Behandlingsstedsregistret kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Tekniske krav

Det anbefales at du opgraderer din browser til den seneste version inden registrering. Benyt Google Chrome, da det er den browser, der understøtter selvregistreringssystemet. Bemærk at browservinduet først må lukkes, når registreringen af behandlingsstedet er færdiggjort og gemt, da det afslutter registreringen.

Registrer eller vedligehold privat behandlingssted

For at registrere eller foretage ændringer til en registrering, skal du logge ind med MitID Erhverv for den virksomhed, du vil registrere eller redigere oplysninger for.

Udfyld blanket til registrering eller vedligeholdelse

Har du brug for hjælp?

Så kan du skrive en mail til os eller ringe på vores hotline 72 28 67 00.

Send en mail til registrering@stps.dk