Nåleakupunktur på brystkassen

Hvis du vil udføre nåleakupunktur på brystkassen, skal du enten være uddannet læge eller kiropraktor eller have gennemført et sikkerhedskursus. Du skal desuden søge om registrering som nåleakupunktør.

Hvem må udføre nåleakupunktur på brystkassen?

Nåleakupunktur på brystkassen må udføres af

  • læger og kiropraktorer eller
  • personer, som udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling.

Hvis du ikke lever op til et af disse to krav, skal du have gennemført et kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen. 

Hvis du er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske skal du have gennemført et kursus af 1 dags varighed.

Hvis du ikke er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske og heller ikke er uddannet læge eller kiropraktor, skal du gennemføre et kursus af 3 dages varighed.

Overgangsordning for akupunktører med en kortere uddannelse

Frem til den 30. juni 2024 skal du som minimum have gennemgået kursus af 3 dages varighed, hvis du vil udføre nåleakupunktur på brystkassen. 

Efter den 30. juni 2024 må du kun udføre behandlingen, hvis du har gennemført en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt minimum 660 timer, hvor af 250 timer skal omfatte akupunktur.

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Styrelsen for Patientsikkerhed på aaes@stps.dk.

Sikkerhedskursus

Kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur i brystkassen.

Læs mere om sikkerhedskurset og meld dig til

Registrering

Når du har gennemført kurset, skal du registreres på listen

Registrer dig som nåleakupunktør