Dataudtræk om plejeenheder

Behandlingsstedsregisteret indeholder et udtræk af forskellige oplysninger om plejeenhederne. Se hvilke oplysninger, du kan finde i Behandlingsstedsregisteret.

Om behandlingsstedsregisteret

Vi offentliggør udvalgte oplysninger om de registrerede plejeenheder i Behandlingsstedsregisteret med det formål, at de enkelte organisationer/virksomheder kan få et samlet overblik over deres behandlingssteders/plejeenheders registreringsforhold.

Samtidigt anses oplysningerne som værende af generel samfundsmæssig interesse. Lovgrundlaget for at kunne offentliggøre disse data fremgår af Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 11.

Oplysninger, som indgår i de udstillede data om behandlingssteder: 

 • CVR-nummer
  Virksomhedens/organisationens CVR-nummer, såfremt den eksisterer i CVR-registreret, som plejeenheden/behandlingsstedet hører under.
 • Virksomhedens/organisationens navn
  Navnet på virksomheden/organisationen, som plejeenheden/behandlingsstedet hører under.
 • Virksomhedens/organisationens type 
  Typen af virksomhed/organisation, som plejeenheden/behandlingsstedet hører under.
 • P-nummer
  Produktionsenhedens P-nummer, såfremt den eksisterer i CVR-registreret, som plejeenheden/behandlingsstedet hører under.
 • Plejeenhedens/behandlingsstedets SOR-ID
  Plejeenhedens/behandlingsstedets identifikationsnummer for Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).
 • Plejeenhedens/behandlingsstedets navn
  Det officielle navn på den registrerede plejeenhed/behandlingssted
 • Enhedstype
  Definerer hvilken organisatorisk eller funktionsbestemt type den pågældende enhed har.
 • Lovgrundlag for registrering
  Angiver om registreringen henhører under sundhedsloven, serviceloven eller begge lovgivninger.
 • Servicelovsparagrafer §83-87
  Angiver hvilke §83-87 i serviceloven, som der ydes efter på plejeenheden.
 • Hovedspeciale
  Angiver det speciale som prioriteres højest på stedet.
 • Bispecialer
  Angiver yderligere specialer udover hovedspecialet på stedet.
 • Hjemmesideadresse
  Hjemmesideadressen for behandlingsstedet/ plejeenheden, såfremt de har en.

Oplysninger, som ikke indgår

 • Behandlingsstedskategori
  Opdeler behandlingsstedet i én af fem kategorier, som fortæller om størrelsen/sammensætningen af behandlingsstedet.
 • Frivilligt arbejde
  Angiver om der udelukkede udføres frivilligt arbejde på behandlingsstedet.
 • Behandling på adressen
  Angiver om der foregår sundhedsfaglig behandling på besøgs- og/eller aktivitetsadressen.
 • Besøgsadresse
  Angiver adressen, hvor en person kan møde op. Der vises kun adresseoplysninger for behandlingssteder, hvor der er angivet, at der foregår behandling på adressen.
 • Aktivitetsadresse
  Angiver adressen, hvor behandlingsaktiviteten kan foregå. Der vises kun adresseoplysninger for behandlingssteder, hvor der er angivet, at der foregår behandling på adressen.