Klagemuligheder

Som alternativ behandler kan du klage over en forenings afgørelse.

Klage over en forenings afgørelse

Som alternativ behandler kan du klage over en afgørelse om medlemskab eller registrering, der er truffet af den forening, som du er medlem af. Klagen skal indgives til foreningens klageorgan. 

Du kan ikke klage til Sundhedsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed eller anden administrativ myndighed over afgørelser, der er truffet af en forening. 

Ønsker du til gengæld at indgive en bekymringshenvendelse om en forenings generelle administration af registreringsordningen, kan dette ske til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du vil ikke blive betragtet som part i sagen, og du vil derfor heller ikke modtage orientering om udfaldet af styrelsens overvejelser. Indgiv bekymringshenvendelse

Klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse

Som forening eller alternativ behandler kan du ikke klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser vedrørende registreringsordningen til Sundhedsministeriet eller anden administrativ myndighed. Til gengæld kan du klage til Folketingets Ombudsmand over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling og afgørelser.