Liste over nåleakupunktører med gennemført kursus

Her finder du en oversigt over de personer, som har gennemført kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen.

Personer, som har gennemført kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, og som er blevet registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, offentliggøres her på siden. Det sker i henhold til autorisationslovens § 74 a, stk. 4.

Ikke alle de personer, som fremgår af listen, har en autorisation. Personerne på listen er derfor heller ikke nødvendigvis underlagt sundhedsfagligt tilsyn.

Registrering på listen er ikke en erstatning for RAB (Registrerede Alternative Behandlere).

Hvad viser listen?

Listen viser de personer, som har gennemført kurset, søgt og betalt, og som er blevet sagsbehandlet af styrelsen. Der vil løbende blive tilføjet flere personer.