Krav til foreninger, der ønsker godkendelse til at registrere alternative behandlere

Styrelsen for Patientsikkerhed stiller en række betingelser for, hvilke krav til uddannelse og praksis foreningerne skal stille til de medlemmer, de registrerer efter RAB-ordningen. Foreningerne skal beskrive disse krav i deres ansøgning om at blive godkendt til at RAB-registrere.

Krav til regler for god klinisk praksis

For at foreningen kan godkendes til at registrere medlemmer efter RAB-ordningen, skal foreningens regelsæt for god klinisk praksis som minimum indeholde bestemmelser om, at medlemmerne:

 • Skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres faglige virke, herunder gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige, og som de er kvalificerede til at benytte
 • Skal anbefale en bruger at søge læge m.v., hvis der er tegn på sygdom, som kræver behandling
 • Ikke må fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som kun autoriserede sundhedspersoner må benytte
 • Løbende skal vedligeholde og opdatere deres faglige viden
 • Skal give brugerne saglig og nøgtern information om behandlingen og om de forventninger, brugerne kan have til behandlingen, herunder om risici
 • Skal føre optegnelser over deres behandlinger af den enkelte bruger, herunder om indikation og den information, der er givet
 • Har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere.

Krav til foreningens medlemmer

En alternativ behandler, der ønsker registrering og dermed ret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB), skal:

 • Være medlem af en forening, der er godkendt til at RAB-registrere inden for det pågældende fagområde (behandlingsform) 
 • Opfylde foreningens uddannelses- og eksamenskrav
   

Minimumskrav til uddannelse

For at en forening kan registrere et medlem, skal medlemmet kunne dokumentere en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed). Uddannelsen skal bestå af:

 • Min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform)
 • Basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri)
 • Klinikvejledning og -behandling
 • Psykologi
 • Præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer)
 • Basisfagene anatomi/fysiologi og sygdomslære