Opbevare og bortskaffe medicin

Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Vigtigt! Husk at... 

 • medicinen skal opbevares ved den rigtige temperatur – fx skal noget medicin opbevares i køleskab.
 • medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende i pa¬tientens bolig, i et medicinskab eller i et rum indrettet til opbevaring af medicin.
 • den enkelte patients medicin skal opbevares adskilt fra andre patienters medicin. Det gælder også samlevendes medicin.
 • medicin, som ikke er i brug, skal opbevares adskilt fra medicin, der er i brug (fx i en plastikpose i patientens medicinbeholdning).
 • have adrenalin til rådighed ved injektionsbehandling, medmindre lægen ikke har fundet det nødvendigt. Der er ikke krav om, at der skal være adrenalin til rådighed ved insulinbehandling.
 • der ikke må findes medicin til fælles brug for patienterne, hverken lægeordineret medicin eller håndkøbsmedicin. Adrenalin som nødberedskab er en undtagelse.
 • restmedicin fra en patient ikke må anvendes til andre patienter.
 • medicinen tilhører patienten. Medicin, som er blevet for gammel eller ikke længere skal bruges, skal bortskaffes med borgerens samtykke.
 • opfordre de pårørende til en afdød patient til at aflevere al restmedicin på apoteket, da medicinen tilhører boet. Du kan også tilbyde de pårørende at bortskaffe restmedicin for dem.
 • der er pligt til at bortskaffe restmedicin, hvis patienten ikke har pårørende.
 • medicinske plastre og inhalationsdevices skal bortskaffes på samme måde som al anden medicin.