Dispensering

Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin, fx at de lægger tabletter i doseringsæsker.

Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret. 

Vigtigt! Husk at... 

 • kontrollere, at det er patientens navn, der står på det medicinglas eller anden medicinbeholder, som er modtaget fra apoteket, og som der skal dispenseres medicin fra.
 • kontrollere, at lægemidlets handelsnavn, styrke/koncentration, form (fx depotpræparat) og dosis samt det tidspunkt, hvor medicinen skal gives, står på det medicinglas eller anden beholder, som medicinen dispenseres fra.
 • doseringsæsker med dispenseret medicin skal være mærket med patientens navn og personnummer.
 • du kun må dispensere tabletter i doseringsæskerne, hvis du har al den medicin, som skal bruges til hele den periode, du doserer til.
 • når du har dispenseret medicinen, skal du kontrollere, at antallet af tabletter på den lokale medicinliste er det samme, som antallet af tabletter i doseringsæskerne.
 • du skal dokumentere, at du har dispenseret medicinen til den givne periode.

Husk også at...

al den medicin, patienten er i behandling med, skal være i patientens medicinbeholdning. Det gælder både fast medicin og pn-medicin.

Vigtigt! Husk at... (fortsat)

 • ved dosispakket medicin skal der være korrekt navn og personnummer på dosisposerne.
 • hvis der fjernes tabletter fra dosisposer eller doseringsæsker, skal tabletterne kunne identificeres sikkert og entydigt. Ellers skal al medicinen i den eller de berørte dosisposer eller rum i doseringsæsken kasseres, og medicinen skal dispenseres på ny. 
 • medicin som udgangspunkt må opbevares uden for originalemballagen i højst 4 uger, medmindre der er angivet en kortere holdbarhed på emballagen. Du må altså højst dispensere til 4 uger ad gangen.
 • dispenseret pn-medicin skal være ophældt i ordinerede enkeltdoser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for dispensering og medicinens udløbsdato.
 • skrive anbrudsdato på salver, dråber og anden medicin, der har begrænset holdbarhed efter åbning.
 • kontrollere, at medicinens holdbarhedsdato ikke er overskredet.