Modtagelse af medicin

Når du modtager medicin fra apoteket, skal du kontrollere om den medicin, du modtager, er den samme som den medicin, du har bestilt, og som lægen har ordineret. Du skal også være opmærksom på medicinens holdbarhedsdato og krav til opbevaring.

Vigtigt! Husk at du skal kontrollere... 

  • patientens navn – og, når det er muligt, også personnummer.
  • navnet på medicinen.
  • medicinens form, fx brusetabletter, depottabletter, mikstur, plaster, cremer, øjendråber eller stikpiller.
  • medicinens styrke, fx hvor mange mg der er i hver tablet.
  • hvor meget medicin patienten skal have ad gangen (enkeltdosis) og pr. døgn (døgndosis), fx 1 tablet 3 gange daglig.
  • enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin – dvs. medicin, som patienten får efter behov, fx 1 tablet højst 3 gange daglig.

Hvis oplysningerne på medicinemballagen ikke stemmer overens med ordinationen i den lokale medicin¬liste, skal der foreligge et journalnotat med lægens ændring af ordinationen.

Hvis der ikke er et journalnotat om, at lægen har ændret ordinationen, skal lægen kontaktes.