Behandling med ikke-permanente fillers – mesoterapi, mesogun, hyaluronpen

Ikke-permanente fillers, også kaldet vævsfyldere, bliver blandt andet brugt til at udfylde huden som erstatning for manglende fedtvæv eller ved ønske om øget fylde, eksempelvis i læberne. De kan også bruges til at udglatte rynker. Behandling med ikke-permanente fillers er omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Hvad er en ikke-permanent filler?

Der kommer løbende nye produkter på markedet, og det er derfor ikke muligt at opremse alle ikke-permanente fillers. De typiske ikke-permanente fillers, vi ser i dag, indeholder hyaluronsyre. Det er ikke mængden af hyaluronsyre i et produkt, der afgør, om der er tale om en ikke-permanent filler eller ej. Det er heller ikke, hvorvidt produktet er cross-linked eller non cross-linked. Varigheden af behandlingsresultatet (effekten) med ikke-permanente fillers kan også variere, men de er alle karakteriseret ved, at filleren efter en varieret tidsperiode nedbrydes af kroppen. Det afgørende er, om produktet indeholder hyaluronsyre eller tilsvarende, og at formålet med injektion af produktet oftest er hudforyngende behandlinger, udfylde rynker, erstatte manglende fedtvæv eller give øget fylde, f.eks. ved at forstørre læber. I de tilfælde er der tale om en ikke-permanent filler.

Risici og bivirkninger ved behandling med ikke-permanent filler

Ved behandling med ikke-permanent filler er der blandt andet risiko for mere almindelige bivirkninger i form af rødme, lokal hævelse, kløe og ømhed. Mere alvorlige bivirkninger kan være allergiske reaktioner, infektion og ardannelse samt ophævet eller nedsat blodforsyning af væv og eventuelt deraf følgende vævsskade.

Ved nogle former for bivirkninger til ikke-permanente fillers med hyaluronsyre, f.eks. knudedannelse og nedsat blodtilførsel i vævet, kan der indsprøjtes hyalase, som opløser hyaluronsyren i produktet.

Hvad betyder injektion?

Når man injicerer produkter i huden, betyder det, at man gennembryder huden og lejrer et produkt heri. Ikke-permanente fillers skal føres gennem overhuden (epidermis) og basalmembranen og lejres i læderhuden (dermis) for at have den ønskede udfyldende effekt i længere tid. Hvis produktet kun bliver lagt i overhuden, vil produktet gå tabt efter kort tid. Hvis produktet derimod bliver lejret i læderhuden, vil produktet skulle udskilles af kroppen via f.eks. blodbanen, urinen eller leveren. Det tager længere tid, og derfor vil virkningen være længerevarende.

Hvis et produkt indføres i huden i en dybde på over 0,5 mm vil det betyde, at produktet i nogle tilfælde bliver lejret i læderhuden og derfor vil have en længerevarende effekt, fordi det skal udskilles af kroppen. Overhudens tykkelse er forskellig afhængigt af, hvor i ansigtet behandlingen foregår. F.eks. er overhuden meget tynd i læberne og øjenomgivelserne, hvorfor produktet kan lejres ved en lavere dybde end andre steder i ansigtet.

Al injektion af ikke-permanente fillers – uanset dybden – er omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Hvem må behandle med ikke-permanente fillers?

Kosmetisk behandling med ikke-permanente fillers må som udgangspunkt kun foretages af læger med ret til selvstændigt virke og med dokumenterede, relevante kvalifikationer. Lægen skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed til at måtte foretage disse behandlinger, før lægen må begynde at behandle.

Lægerne må gerne benytte medhjælp, hvis disse også er registreret i styrelsen. En medhjælp kan være en læge, tandlæge, sygeplejerske med dokumenterede, relevante kvalifikationer. Disse må gerne foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten.

Styrelsen kan også give tilladelse til, at andre end læger, tandlæger eller sygeplejersker kan være medhjælp til en registreret læge. Det kan ske efter en konkret vurdering af personens kvalifikationer. I de tilfælde kan medhjælpen dog ikke foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten.

Hyaluronpen

Behandling med en hyaluronpen er en metode, hvor ikke-permanente fillers presses ind i vævet, typisk i læberne. Det sker under højt tryk uden anvendelse af nåle. Under behandlingen sker der en penetration af overhuden og basalmembranen, og den ikke-permanente filler lejres derefter i læderhuden (dermis).

Styrelsen vurderer, at denne metode er omfattet af reglerne om kosmetisk behandling. Der gælder derfor de samme regler for, hvem der må behandle med hyaluronpen, som for injektion af ikke-permanente fillers med nåle.

Invasiv mesoterapi og mesogun

Der findes to former for mesoterapi. Den invasive og den non-invasive.

Ved invasiv mesoterapi injiceres produkter med nål, enten med en kanyle eller en mesogun. Med mesogun kan man lettere kontrollere dybden af injektionen, da der kan stilles på nålens længde. Der kan også stilles på doseringen af produktet. Injektionerne kan foretages i forskellig dybde afhængigt af, hvor injektionen foretages, da overhudens tykkelse varierer.

Metoden bruges ofte til læbeforstørrende behandlinger og reducering af rynker.

Produkterne, der bliver injiceret, er en blanding af vitaminer, mineraler og hyaluronsyre.

Styrelsen har vurderet, at produkterne er ikke-permanente fillers, da de indeholder hyaluronsyre, og formålet med behandlingen bl.a. er at forstørre læberne og at udglatte huden. Den invasive form for mesoterapi er derfor omfattet af reglerne for, hvem der må udføre kosmetisk behandling med ikke-permanente fillers i bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Behandling med microneedling, herunder dermaroller og lignende, samt non-invasiv mesoterapi

Behandling med microneedling, f.eks. med en dermaroller, foregår ved, at man ruller udstyret hen over huden, hvorved mikroskopiske nåle laver huller i huden. Nålene kan have forskellig længde alt efter hvilket hudlag, man ønsker at arbejde i.

Metoden bruges til at behandle rynker, pigmentering og ar.

Efter behandlingen bliver huden ofte smurt med en intensiv fugtmaske, som indeholder hyaluronsyre.

En behandling med påsmøring af creme indeholdende hyaluronsyre før eller efter behandling med microneedling, f.eks. dermaroller eller dermapen, vil ikke medføre, at produktet lejres i læderhuden og er ikke omfattet af reglerne om kosmetisk behandling med ikke-permanente fillers.

Det er tilladt for personer, der ikke er læger, at behandle med microneedling, forudsat at huden højst gennembrydes ned til 1,5 mm, og at der ikke injiceres noget samtidig.

Vær dog opmærksom på, at behandling med microneedling med anvendelse af radiofrekvens er omfattet af reglerne om kosmetisk behandling og kræver registrering i styrelsen, da styrelsen har vurderet, at behandlingen kan ligestilles med ablativ behandling med laser i klasse 3B eller 4.

Non-invasiv mesoterapi foregår også ved påsmøring af en gel, efter at huden er blevet behandlet med mikroskopiske nåle. Denne behandlingsmetode er således heller ikke omfattet af reglerne om kosmetisk behandling med ikke-permanente fillers uanset indholdsstofferne af gelen. Huden må dog ikke gennembrydes mere end 1,5 mm.

Registrer kosmetisk behandling