Administration

Administration af medicin er personalets udlevering af medicin til patienten og hjælp med at indtage medicinen samt observation af patienten.

Vigtigt! Husk at...

 • sikre, at medicinen gives til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt.
 • kontrollere, at det er patientens navn og personnummer samt det rigtige tidspunkt og den rigtige ugedag og/eller dato, der står på doseringsæsken og på dosisposen.
 • du skal kontrollere, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne eller dosisposerne.
 • kontrollere, hvordan medicinen skal gives, fx om den skal sprøjtes ind i musklen.
 • kontrollere, om medicinen skal indtages sammen med et måltid eller mellem måltider.
 • du skal give al den medicin, som står på medicinlisten, dvs. tabletter i doseringsæsker, dosisdispenseret medicin, salve, øjendråber og medicin efter skema, fx blodfortyndende medicin.
 • du skal dokumentere, at du har administreret ikke-dispenserbar medicin, og hvornår medicinen er givet.
 • sikre, at patienten indtager medicinen.
 • aftale med ordinerende læge, hvornår og hvordan der skal tages kontakt, hvis patienten ikke ønsker at tage sin medicin.
 • kontakte den ordinerende læge eller vagtlæge, hvis patienten ikke kan tage medicinen eller får forkert medicin.
 • kontrollere, at der ikke ligger glemt medicin i doseringsæsker og/eller dosisposer.
 • kontakte den ordinerende læge, hvis patienten får alvorlige eller ikke forventede bivirkninger af medicinen.