Selvbestemmelse over biologisk materiale

Sundhedsloven giver patienter mulighed for at beslutte at biologisk materiale, fx blod- eller vævsprøver afgivet i forbindelse med behandling, kun må anvendes til behandling af vedkommende selv.

En patient kan selv beslutte, at fx vævsprøver kun må bruges til behandling af vedkommende selv. Det gør patienten ved at tilmelde sig Vævsanvendelsesregisteret via borger.dk.

Læs mere om Vævsanvendelsesregistreret på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Hvis patienten ikke er tilmeldt Vævsanvendelsesregisteret, må det opbevarede biologiske materiale som udgangspunkt anvendes til andre saglige formål, fx til forskning.

Patienten kan altid framelde sig Vævsanvendelsesregisteret, hvis beslutningen på et senere tidspunkt fortrydes.

Endvidere kan patienten også kræve, at afgivet biologisk materiale skal destrueres eller i særlige tilfælde bliver udleveret til sig.