Informeret samtykke

Som sundhedsperson skal du være med til at sikre patienternes ret til at bestemme selv. Patienten skal frivilligt acceptere sin behandling, og du skal give den information, som patienten skal bruge som grundlag for sit samtykke. Det indebærer, at der inden patienten samtykker er en dialog, hvor du og patienten udveksler oplysninger, stiller spørgsmål og opnår enighed om, hvilken behandling der skal iværksættes.

Både af samtykke og information

Et informeret samtykke består af to elementer:

  • Selve samtykket
  • Informationen

De to elementer hænger tæt sammen. Der er altså tale om et væsentligt samspil mellem patienten og dig som sundhedsperson. Hvis patienten ikke har fået nok information, vil det informerede samtykke være mangelfuldt og dermed ikke gyldigt.

Selvbestemmelse gennem informeret samtykke

Patienters ret til at bestemme selv er et grundlæggende princip i sundhedsloven. Ingen behandling må indledes eller fortsættes, uden at patienten har givet informeret samtykke til den. Det fremgår af sundhedsloven og gælder, medmindre andet følger af andre love eller bestemmelser fastsat ved lov.

Hvem har ansvaret for at indhente informeret samtykke?

Det er den sundhedsperson, der er ansvarlig for behandlingen, som har ansvaret for, at der bliver indhentet et informeret samtykke.

Hvem kan give informeret samtykke?

Hvem, der kan give et informeret samtykke, afhænger af, hvilken type patient du har med at gøre. Patienterne kan primært inddeles i tre grupper