Ansvar og instrukser

På plejehjem, i hjemmesygeplejen, i hjemmeplejen eller på bostederne har ledelsen og personalet hver sine rolle i forhold til medicinhåndtering. Ledelsen har blandt andet ansvaret for at sikre instrukser, mens både autoriseret og ikke-autoriseret sundhedspersonale samt andre medarbejdere et selvstændigt ansvar for at udføre opgaven efter den instruktion, den ordinerende læge har givet.

Ledelsens ansvar

Ledelsen på plejehjemmet, i hjemmesygeplejen, i hjemmeplejen eller på bostederne har ansvaret for, at der er instrukser for faglig forsvarlig tilrettelæggelse af medicinhåndteringen. Det er også ledelsens ansvar at personalet kender og anvender instrukserne.

Ledelsen skal også sikre,

 • at det personale, som håndterer medicin, er oplært i det
 • at arbejdsgange omkring medicinering af patienter er sikre og forståelige
 • at de rette kompetencer er til rådighed for arbejdet
 • at rolle-og ansvarsfordelingen er tydelig
 • at alle involverede medarbejdere har den tilstrækkelige viden om håndtering af medicin.

Personalets ansvar 

Når du dispenserer og administrerer lægeordineret medicin, handler du som den ordinerende læges medhjælp. Både autoriseret og ikke-autoriseret sundhedspersonale samt andre medarbejdere har et selvstændigt ansvar, når de handler som lægens medhjælp.

Som medhjælp har du ansvar for at udføre opgaven efter den instruktion, du har fået.

Frasigelse af opgaven

 • Du skal frasige dig opgaven, hvis du ikke kan varetage den forsvarligt. 
 • Du skal frasige dig opgaven, hvis du ikke er i stand til at sikre den nødvendige observation af patienten.
 • Du skal også frasige dig opgaven, hvis du får mistanke om fejl i medicinordinationen eller i medicinhåndteringen. 

Instrukser

Ledelsen skal sikre, at der er skriftlige instrukser for medicinhåndtering. 

Instrukserne skal beskrive

 • personalets ansvar og kompetence i forbindelse med medicinhåndteringen
 • arbejdsgange for personalet, når lægen ordinerer medicin i FMK
 • procedure for dokumentation af medicinordinationer, herunder
  • skriftlige medicinordinationer
  • telefonordinationer
  • ordinationsændringer
  • receptfornyelse
  • ophør med medicin
  • administration af medicin, der ikke kan dispenseres i æsker eller poser, fx insulin, øjendråber, inhalationsspray og smerteplastre
 • modtagelse af medicin – herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen

 • opbevaring af medicin, så den er utilgængelig for uvedkommende

 • dispensering af medicin

 • medicinadministration

 • identifikation af patienten og patientens medicin

 • håndtering af dosisdispenseret medicin

 • særlige forhold ved håndteringen af bestemte lægemidler, fx hvis et lægemiddel ikke skal gives i faste doser

 • samarbejdet med de behandlende læger vedrørende medicinordinationer

 • hvordan personalet skal forholde sig, hvis patienten selv indtager eller ønsker at indtage håndkøbsmedicin, naturlægemidler eller kosttilskud, som ikke er ordineret af lægen

 • specialopgaver, fx brug af adrenalin

 • rapportering og håndtering af fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering.