Tavshedspligt

Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives. Sundhedslovens bestemmelser om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. skal være med til at sikre, at sundhedspersoner iagttager tavshed om de forhold, de erfarer i forbindelse med en patientkontakt.

I Sundhedslovens kapitel 9 er der regler om:

  1. Videregivelse af oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med og efter behandling af patienter
  2. Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med behandling af patienter
  3. Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. til andre formål end behandling
  4. Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til andre formål
  5. Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. om afdøde patienter
  6. Videregivelse af helbredsoplysninger til særlige formål (forskning, statistik)
  7. Videregivelse til tredjelande.