Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling er et samarbejde mellem sundhedsmyndigheder, institutioner og alternative brancheforeninger.

Rådets opgaver

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB) har blandet andet til opgave at:

  • Bistå og inspirere Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv.
  • Være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere
  • Medvirke til formidling af viden om det alternative område til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden
  • Drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen

Underudvalg

Der er nedsat 3 udvalg under Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedrørende Alternativ Behandling. Det drejer sig om Forskningsudvalget, Det Rådgivende Udvalg og Det Internationale Udvalg.

Se rådets kommisorium