Hårfjerning med nåle-epilering ”Du Lac” og øvrige elektrokoagulations behandlinger

Udgivet den 16. november 2022. Elektrokoagulation, der bliver brugt til at fjerne kosmetisk uønsket hårvækst, fjerne hudgevækster, behandle karsprængninger, lave rynkebehandling, reducere ar mv., eksempelvis ved brug af Du Lac-metoden, må kun foretages af læger eller deres medhjælp. Ved metoden sker der en lokal opvarmning af vævet for at opnå den ønskede effekt og dermed også en tilsigtet vævsskade. Hvis behandlingen laves på kosmetisk indikation, skal lægen og dennes medhjælp være registreret hos os.

Hårfjerningsbehandling med elektrokoagulation

Vi har på baggrund af en række henvendelser igen vurderet, om hårfjerning med nåle-epilering er omfattet af de særlige regler i bekendtgørelse om kosmetisk behandling. Vores konklusion er fortsat, at der er tale om kosmetisk behandling, som kan ligestilles med behandling med laser, og at behandlingen derfor er forbeholdt læger.

Om behandlingen

Behandlingen foregår ved, at der sker en lokal opvarmning af vævet fra små nåle, der stikkes ned i hårsækken. Varmen kommer fra et apparat, der tilfører højfrekvent strøm (også kaldet diatermi eller RF), og derved opstår der en kontrolleret tilsigtet vævsskade svarende til nålespidsens placering i vævet. Der sker både en mekanisk påvirkning af vævet via nålen og en termisk forbrænding af hårsækken, der bevirker hårdestruktion.

Behandlingen har som udgangspunkt ikke til formål at lave sår eller forbrænding på huden, men det kan forekomme. Alvorligere bivirkninger kan være arvævsdannelse, vævsskade med lokal vævsdød til følge, infektioner i huden samt ændring af hudens pigmentering efterfølgende. Mere almindelige, forbigående bivirkninger er smerte, akne, hævelse og rødme af huden.

Vurdering

Vi har i vurderingen lagt vægt på behandlingseffekten og den tilsigtede vævsskade, som svarer til hårfjerning med laser i klasse 3B og 4.

Når hårfjerning med nåle-epilering bliver udført med det hovedformål at forandre eller forbedre udseendet, er der tale om en kosmetisk indikation, og når der bliver brugt elektrokoagulation eller højfrekvent strøm til det, så er behandlingen omfattet af de særlige regler i bekendtgørelse om kosmetisk behandling § 4, nr. 23 om non-ablativ behandling med laser, IPL og metoder, der må ligestilles hermed.

Den kosmetiske behandling må derfor kun udføres af hudlæger og deres medhjælp, som er registreret til at måtte udføre kosmetisk behandling hos os. Dette gælder også hårfjerning med ”Du Lac”-metoden.

Øvrige behandlinger ved anvendelse af elektrokoagulation

Fjernelse af hudgevækster og lignende

Metoden kan også bruges til at fjerne hudgevækster som vorter, leverpletter, talgknopper, modermærker og lignende.

Det er kun læger, der må fjerne alle former for hudgevækster, herunder modermærker ved brug af elektrokoagulation. Dette betragtes som udgangspunkt som medicinsk behandling og er omfattet af Diathermibekendtgørelsen. Når der er tale om behandling på medicinsk indikation, er der ikke krav om, at man som behandler er registreret som kosmetisk behandler hos os. Lægen må også gerne bruge medhjælp, når de almindelige regler om brug af medhjælp følges. Bl.a. relevant instruktion af og tilsyn med medhjælpen. Læs mere om brug af medhjælp her.

Lægen skal særligt sikre, at der ikke utilsigtet fjernes forstadier til hudkræft, der kan forsinke eller forhindre behandling og helbredelse heraf. Modermærker skal derfor som udgangspunkt fjernes kirurgisk, og vævet skal sendes til undersøgelse.

Andre behandlinger

Metoden kan også bruges til at behandle karsprængninger og rynker, reducere ar og lignende. Hvis formålet med behandlingen er at forandre eller forbedre udseendet, er det de særlige regler i bekendtgørelse om kosmetisk behandling, der gælder. Der er tale om en metode, der kan ligestilles med non-ablativ laserbehandling i klasse 3B eller 4, IPL. Man må kun udføre behandlingen på kosmetisk indikation, hvis man er hudlæge (speciallæge i dermato-venerologi) og er registreret hos os. Hudlægen må godt benytte medhjælp til at foretage behandlingen, hvis medhjælpen også er registreret og har fået tilladelse hos os. Det er lægens ansvar at vurdere, om indikationen for behandlingen er kosmetisk.

Andre læger end hudlæger, der har dokumenterede, relevante kvalifikationer, og som har fået dispensation fra os, må også udføre behandlingen, når de er blevet registreret som kosmetisk behandler hos os.

Medhjælp til kosmetisk behandling

Til nogle kosmetiske behandlinger må lægerne gerne benytte medhjælp, hvis disse også er registreret hos os. En medhjælp kan være en læge, tandlæge og sygeplejerske med dokumenterede, relevante kvalifikationer, der gerne må foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten (stille indikation).

Registrerede medhjælpere må fjerne hår og kar samt udføre milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles med disse.

Medhjælp til kosmetisk behandling uden relevant sundhedsfaglig autorisation

Vi kan også give tilladelse til, at andre end læger, tandlæger eller sygeplejersker kan være medhjælp til en registreret læge. Det kan ske efter en konkret vurdering af personens kvalifikationer. I de tilfælde kan medhjælpen dog ikke foretage forundersøgelse og vælge behandling til patienten.

Det betyder, at kosmetologer mv. ikke må foretage kosmetisk behandling med lasere i klasse 3B eller 4, IPL eller andre metoder, der kan ligestilles hermed, uden at der er registreret en ansvarlig læge til laserbehandling på behandlingsstedet, og kosmetologen er registreret som lægens medhjælp.

Læs mere om brug af medhjælp her.

Registrer kosmetisk behandling