Aflevér eller få udleveret journaler

Når et behandlingssted lukker, skal patientjournalerne overdrages til Styrelsen for Patientsikkerhed til fortsat opbevaring. For at aflevere patientjournaler til os eller for at få udleveret journaler fra ophørt sundhedsperson, skal du udfylde en elektronisk blanket her på siden.

OBS: 
Er du borger og søger information om udlevering af patientjournal? Så skal du gå til denne side: Aktindsigt i patientjournal

Aflevering af journaler

Hvis du skal aflevere journaler til Styrelsen for Patientsikkerhed kan du finde fremgangsmåden på denne side:

Regler for indlevering af journaler

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os.

Inden aflevering til Styrelsen for Patientsikkerhed

Kontakt styrelsen, så snart du kender datoen for et dit behandlingssteds ophør eller i øvrigt bliver opmærksom på, at du skal indlevere journaler til Styrelsen for Patientsikkerhed. Se kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Aflevering af papirjournaler

  • Journalerne skal afleveres hos Styrelsen for Patientsikkerhed i den rette afdeling alt efter hvilken region behandlingsstedet ligger i.
  • Journalerne skal afleveres i systematiseret form, fx cpr.nr. orden.

Aflevering af elektroniske journaler

  • Journalerne kan afleveres i følgende formater: FNUX, PLO, PDF, DOCX, JPEG/JPG.
  • Billedmateriale/røntgen: JPEG/JPG, PNG, TIFF, PDF.
  • Kontakt eventuelt din systemleverandør, som ofte kan hjælpe med konvertering og overførsel.
  • Journalerne kan også afleveres på USB eller harddisk.

Udlevering af journaler

Find listerne over de nedlagte praksis, hvis journaler opbevares hos styrelsens kontorer for Tilsyn og Rådgivning. Udlevering af journaler fra kontorerne kan kun ske efter skriftlig anmodning for at sikre patientens og den modtagne sundhedspersons identitet:

Journaler hos TR Vest, Randers

Journaler hos TR Vest, Kolding

Journaler hos TR Øst

Aflevering og udlevering af journaler

Udlevering af journaler fra kontorerne kan kun ske efter skriftlig anmodning for at sikre patientens og den modtagne sundhedspersons identitet.


Når du indtaster dine personoplysninger i Styrelsen for Patientsikkerheds formularer, behandler vi dine oplysninger. Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder i vores data- og privatlivspolitik