Overtrædelse af reglerne om kosmetisk behandling er strafbart

Der er særlige krav til uddannelse og kvalifikationer for visse former for kosmetisk behandling, så patienterne ikke risikerer at blive skadet. Du skal derfor være registret hos styrelsen, før du må lave behandlingerne.

Overtrædelse af reglerne om kosmetisk behandling er strafbart

Der er særlige krav til uddannelse og kvalifikationer for visse former for kosmetisk behandling, så patienterne ikke risikerer at blive skadet. Du skal derfor være registret hos styrelsen, før du må lave behandlingerne.

Domstole og politi pålægger bøder for overtrædelse af reglerne

Domstolene og politiet har i en række sager pålagt både større og mindre bøder for at overtræde reglerne i bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

I en række af de seneste domme og bødevedtagelser er der givet meget store bøder for ulovlig kosmetisk behandling til både behandlere og ejere af klinikker, der har overtrådt reglerne om kosmetisk behandling. 

Sagerne har drejet sig om behandling med botulinumtoksin, ikke-permanente fillers samt laser og metoder, der kan ligestilles med dette. Behandlingerne er udført på klinikker, der ikke havde en registreret læge og medhjælp til at varetage behandlingerne.

Domspraksis viser, at det er vigtigt, at man som professionel udbyder af behandlingerne selv sikrer sig, at dette sker inden for lovens rammer, og at man ikke kan nøjes med eksempelvis forhandlernes oplysninger om lovligheden af apparaturet eller produktet.

Patientsikkerhed

Formålet med reglerne om kosmetisk behandling er bedst muligt at sikre, at patienterne ikke bliver påført skade eller får alvorlige bivirkninger samt at mindske risikoen for, at en sygdom overses, når de modtager kosmetisk behandling. Reglerne stiller derfor krav om nødvendige kvalifikationer hos behandlerne. 

Ved kosmetisk behandling er der desuden ikke de samme sundhedsfaglige hensyn at veje op imod de mulige risici og komplikationer. Også af den grund er der skærpede krav til, hvem der må udføre kosmetisk behandling samt til blandt andet patientinformation og betænkningstid før samtykke.

Styrelsen for Patientsikkerheds rolle i retssager

Styrelsen modtager en del henvendelser om ulovlig kosmetisk behandling. Vi vurderer hver enkelt henvendelse og beslutter, om vi har grundlag for at anmelde forholdet til politiet.

Når politiet efterforsker sager om ulovlig kosmetisk behandling og ved eventuelle senere retssager, fungerer vi som faglig ekspert på det kosmetiske område. Vi rådgiver blandt andet politi og anklagemyndighed om konkrete behandlingsmetoder, og om de er omfattet af reglerne om kosmetisk behandling. Styrelsen kan desuden blive indkaldt til retten, hvor vi svarer på spørgsmål om vores vurdering af behandlingsmetoderne, og hvilken risiko der er ved behandlingerne.