Kosmetisk behandling med plasmabaserede metoder – herunder ”Plasmapen” og ”Fibroblast” er ablative behandlinger

Kosmetiske behandlinger med såkaldte plasma-baserede metoder er omfattet af de gældende regler om kosmetisk behandling med laser og andre metoder, der kan ligestilles hermed. Behandlingen må derfor kun udføres af registrerede læger og kan ikke uddelegeres til medhjælp.

Plasma-baserede metoder

Kosmetisk behandling med såkaldte plasma-baserede meto-der, som f.eks. ”Plasma-pen”, ”Fibroblast” og lign. anvendes særligt til rynkereducerende behandlinger, herunder opstramning af øjenlågshuden.

Der henvises til begrebet plasma som den fjerde tilstandsform for atomer og molekyler i denne tekst. De tre andre tilstandsformer er fast stof, væske og gas (luft).

Behandlingsmetoden

Behandlingen udføres ved anvendelse af apparater, der via en energikilde, typisk en strømkilde, påfører huden en kontrolleret forbrænding. Derved opstår små overfladiske sår på huden, der har til formål at skabe den ønskede hudopstrammende effekt ved at stimulere bindevævet (fibroblasterne). Behandlingen foregår oftest uden, at apparatet berører huden direkte, men via en gnist fra apparatets spids og gennem en såkaldt plasma-sky, der skaber lokal varmestigning i vævet. Det har ingen betydning for styrelsens vurdering, om der er tale om såkaldt ”kold” eller ”varm” plasmabehandling. Ved ”kold” plasmabehandling sker der blot lynhurtig nedkøling under behandlingen, men der er stadig tale om en tilsigtet, kontrolleret forbrænding.

Da behandlingen har til formål at lave sår eller forbrænding på huden, er det styrelsens vurdering, at behandlingen kan sidestilles med ablativ laserbehandling.

Alvorligere bivirkninger ses ved behandlingen i form af arvævsdannelse, vævsskade med lokal vævsdød til følge og infektioner i huden. Derudover kan der forekomme øget pigmentering eller afblegning af huden efterfølgende, ligesom der kan ses øget slaphed af huden. Mere almindelige forbigående bivirkninger er smerte, hævelse og rødme af huden.

Samlet set er det styrelsens vurdering, at behandling med anvendelse af plasma-baserede behandlinger til kosmetiske rynkebehandlinger er omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling § 4, nr. 24, ablativ laserbehandling.

Hvem må udføre behandlingen?

Behandlingen må udføres af speciallæger i dermatologi-venerologi (hudlæger) med dokumenterede, relevante kvalifikationer.

Lægen skal registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed til at måtte foretage denne behandling, før lægen må begynde at behandle.

Andre læger end hudlæger, der har dokumenterede, relevan-te kvalifikationer, og som har fået dispensation fra styrelsen, må også udføre behandlingen, når de er blevet registreret i styrelsen. For at få dispensation skal lægen dokumentere samme kvalifikationer som en hudlæge.

Der kan ikke bruges medhjælp

Der kan ikke bruges medhjælp til kosmetisk behandling med ablativ laserbehandlinger og lignende metoder. Det betyder, at der ikke kan bruges medhjælp til behandling med plasma-baserede metoder på kosmetisk indikation.