Regionale superbrugere

Find din regionale DPSD-superbruger. Som rapportør eller sagsbehandler i en region skal du kontakte din lokale DPSD-superbruger i regionen, hvis du har behov for at anmelde fejl eller har ændringsønsker.

Hvis du har ændringer til listen over regionale superbrugere, skal du sende en mail til viden@stps.dk.

Regionale superbrugere

Regional DPSD-administrator

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Horsens

Psykiatrien i Region Midtjylland

Socialområdet i Region Midtjylland

Praksisområder inkl. speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer, tandlæger og apoteker

Præhospital og ambulancer i Region Midtjylland

Hospitalsapoteket

Regionalt:

Aalborg Universitetshospital:

Regionshospital Nordjylland:

Psykiatrien:

Praksisområdet:

Den Præhospitale Virksomhed:

Specialsektoren:

Charlotte Kaa Schmidt, chkas@rn.dk

Sygehusapoteket:

Kristina Kjelgaard, kristina.kjelgaard@rn.dk

Regional DPSD-administrator

Sygehus Sønderjylland (SHS)

Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Sygehus Lillebælt (SLB)

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

Psykiatrien i Region Syddanmark

Dansk Gigthospital

Det Præhospitale Område