Regionale superbrugere

Hvis du har ændringer til listen over regionale superbrugere, skal du sende en mail til viden@stps.dk.

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Sundhedsstrategisk Planlægning, Enhed for Kvalitet og Forbedringer, patientsikkerhed@regionsjaelland.dk

Region Nordjylland

Regionalt

Tilde Jensen tj@rn.dk

Aalborg Universitetshospital

Louise Stadil Pinstrup, louise.stadil.pinstrup@rn.dk

Mette Purup, mepu@rn.dk

Regionshospital Nordjylland

Christina Michno: christina.michno@rn.dk

Psykiatrien

Eva Kanstrup Poulsen, evpo@rn.dk

Kristine Bondo Glavind, krg@rn.dk

Praksisområdet

Marianne Mølgaard, marianne.moelgaard@rn.dk

Den Præhospitale Virksomhed

Agnete Lund Sørensen, agls@rn.dk

Specialsektoren

Charlotte Kaa Schmidt, chkas@rn.dk

Sygehusapoteket

Kristina Kjelgaard, kristina.kjelgaard@rn.dk

Region Midtjylland

Regional DPSD-administrator

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Horsens

Psykiatrien i Region Midtjylland

Socialområdet i Region Midtjylland

Praksisområder inkl. speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer, tandlæger og apoteker

Præhospital og ambulancer i Region Midtjylland

Hospitalsapoteket

Region Syddanmark

Regional DPSD-administrator

Sygehus Sønderjylland (SHS)

Sydvestjysk Sygehus (SVS)

Sygehus Lillebælt (SLB)

OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus

Psykiatrien i Region Syddanmark

Dansk Gigthospital

Det Præhospitale Område