Roller og opgaver

Læs om de forskellige roller, som brugere kan få tildelt i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

Rollebeskrivelse

En bruger kan få tildelt forskelige DPSD-roller, de kan kombineres, og forskellige opgaver hører til de forskellige roller.

Vi har udarbejdet en beskrivelse af de opgaver, styrelsen som minimum forventer, der bliver varetaget af de forskellige roller i relation til DPSD.

Hent rollebeskrivelsen