Sygehuslæger

Vejledningen om epikriser betyder, at du som sygehuslæge, der afsender epikrisen, har ansvar for at markere, hvis der anbefales opfølgning hos patientens egen læge, og at du har ansvar for at skrive i anbefalingsfeltet, hvad der anbefales fulgt op på hos egen læge.

 

Se vejledningen om epikriser på retsinformationen.dk.

Opfølgning hos egen læge

Som sygehuslæge får du ansvar for at markere epikriser, hvor du anbefaler opfølgning hos egen læge. Hvis du som sygehuslæge anbefaler opfølgning hos egen læge, skal du udfylde et anbefalingsfelt, hvor du i fritekst kan beskrive den opfølgning, du anbefaler. Dette anbefalingsfelt vil ikke nødvendigvis skulle udfyldes som det første i epikrisen, men det vil hos modtageren af epikrisen blive vist øverst.

Ansvar

Når du som sygehuslæge vurderer patientens behov for opfølgning hos egen læge, så sker det på baggrund af patientens aktuelle situation ved udskrivelse.

Vær opmærksom på, at den praktiserende læge ifølge den nye vejledning ikke er forpligtet til at læse epikrisen før første kontakt om patienten, med mindre epikrisen er markeret og dermed indeholder en anbefalet opfølgning. Alt, hvad der kan være relevant for en sikker overlevering af patienten, skal derfor beskrives i epikrisen.

Efter udskrivelse kan patientens situation og behov naturligvis ændre sig, så det kan blive nødvendigt for patienten igen at søge lægehjælp. Det vil være patientens eget ansvar at søge læge, hvis dennes situation ændrer sig, og der igen opstår behov for lægehjælp.