Faglige kvalifikationskrav for medhjælpere

§§ 10-11: Medhjælp - faglige kvalifikationskrav

Såfremt medhjælpen ikke i forvejen er registreret til den pågældende kosmetiske behandling (eller har været det inden for de seneste to år), gælder nedenstående faglige kvalifikationskrav.

Kravene er et udgangspunkt og kan ændre sig, såfremt personen har særlige dokumenterede, relevante kompetencer, som har betydning for den kosmetiske behandling, der ansøges om registrering til.

Behandling Medhjælpen har en relevant sundhedsfaglig autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske Medhjælpen har en anden sundhedsfaglig autorisation end som læge, tandlæge eller sygeplejerske Medhjælpen har ingen sundhedsfaglig autorisation

17) Scleroserende injektioner i mindre kar

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

IKKE MULIGT

IKKE MULIGT

18) Behandling med botulinumtoksin

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

IKKE MULIGT

IKKE MULIGT

P10-3-A) Fjernelse af hår med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed

 

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

P10-3-B) Fjernelse af kar med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

Endnu ikke fastlagt. Vurderes konkret for de forskellige sundhedsfaglige autorisationer når der modtages ansøgninger.

Et kursusbevis samt 50 superviserede patientbehandlinger

P10-3-C) Milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

Endnu ikke fastlagt. Vurderes konkret for de forskellige sundhedsfaglige autorisationer når der modtages ansøgninger.

Et kursusbevis samt 50 superviserede patientbehandlinger

P6-1) Hårtransplantation (udførelse)

Endnu ikke fastlagt. Vurderes konkret for de forskellige relevante sundhedsfaglige autorisationer når der modtages ansøgninger.

Endnu ikke fastlagt. Vurderes konkret for de forskellige sundhedsfaglige autorisationer når der modtages ansøgninger.

Endnu ikke fastlagt. Vurderes konkret når der modtages ansøgninger.

P6-3) Behandling med ikke-permanente fillers

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

Endnu ikke fastlagt. Vurderes konkret for de forskellige sundhedsfaglige autorisationer når der modtages ansøgninger.

Et kursusbevis samt 200 superviserede patientbehandlinger

P6-4) Peeling af huden med produkter med en pH-værdi på 3 eller derunder

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

Et kursusbevis samt 20 superviserede patientbehandlinger

Regler om forundersøgelse og valg af behandling

Behandling med scleroserende injektioner i mindre kar og behandling med botulinumtoksin:

  • Det er alene den registrerede behandlingsansvarlige læge, som må forundersøge patienten og stille indikation (vælge behandling).

Fjernelse af hår og kar samt milde rynkebehandlinger med laser, IPL og andre metoder, der kan ligestilles hermed, behandling med ikke-permanente fillers og peeling af huden med produkter med en pH-værdi på 3 eller derunder:

  • Læger, tandlæger og sygeplejersker, som er registreret medhjælp til en registreret behandlingsansvarlig læge: Personen må gerne selv forundersøge patienten og stille indikation for behandlingen.

Personer, der ikke har ovennævnte relevante sundhedsfaglige autorisation: Det er alene den registrerede behandlingsansvarlige læge, eller en registreret medhjælp til denne, der har ovennævnte relevante sundhedsfaglige autorisation, der må forundersøge patienten og stille indikation. Personen uden relevant sundhedsfaglig autorisation må således ikke selv forundersøge patienten og stille indikation.