Faglige kvalifikationskrav for læger med ret til selvstændig virke

§ 6: Læger med ret til selvstændigt virke – faglige kvalifikationskrav

Såfremt lægen ikke i forvejen er registreret til den pågældende kosmetiske behandling (eller har været det inden for de seneste fem år), gælder nedenstående faglige kvalifikationskrav:

Behandling Læger med ret til selvstændigt virke Fagligt kvalifikationskrav

P6-1) Hårtransplantation (udførelse)

Læger med ret til selvstændigt virke

Et kursusbevis samt 30 superviserede patientbehandlinger

P6-2) Indgreb af mindre omfang i forbindelse med hudplastik og ekspanderindlæggelse, som alene kræver sammensyning af huden

Læger med ret til selvstændigt virke

Et kursusbevis samt 30 superviserede patientbehandlinger

P6-3) Behandling med ikke-permanente fillers

Læger med ret til selvstændigt virke

Et kursusbevis samt 30 superviserede patientbehandlinger

P6-4) Peeling af huden med produkter med en pH-værdi på 3 eller derunder

Læger med ret til selvstændigt virke

Et kursusbevis samt 30 superviserede patientbehandlinger

Behandling med trikloreddikesyre (TCA) og fenol samt permanente fillers

  • Behandling ved peeling af huden med trikloreddikesyre (TCA) og fenol er en mere indgribende behandling end peeling af huden med produkter med pH-værdi på 3 eller derunder, hvorfor læger, der har et relevant speciale til at måtte udføre peeling af huden med trikloreddikesyre (TCA) og fenol (dermatologer og plastikkirurger), kan opfylde kvalifikationskravet for behandling ved peeling af huden med trikloreddikesyre (TCA) og fenol, som er 10 superviserede patientbehandlinger.
  • Behandling med permanente fillers er en mere indgribende behandling end behandling med ikke-permante fillers, hvorfor læger, der har et relevant speciale til at måtte udføre behandling med permanente fillers, kan opfylde kvalifikationskravet for behandling med permanente fillers, som er 10 superviserede patientbehandlinger.

Dermatologer og plastikkirurger skal altså alene fremsende dokumentation for 10 superviserede patientbehandlinger, når de ansøger om registrering til behandling ved henholdsvis peeling af huden med produkter med en pH-værdi på 3 eller derunder og behandling med ikke-permanente fillers.

Læger med ret til selvstændigt virke og læger med andre specialer skal fremsende et kursusbevis samt 30 superviserede patientbehandlinger, når de ansøger om registrering til behandlingerne.