Faglige kvalifikationskrav for speciallæger

§ 4: Speciallæger - faglige kvalifikationskrav

De faglige kvalifikationskrav gælder, hvis den pågældende kosmetiske behandling ikke indgår som en praktisk formaliseret del af den pågældende relevante speciallægeanerkendelse. Med anden relevant dokumentation forstås typisk dokumentation for behandlinger udført på medicinsk indikation, dvs. via speciallægernes daglige faglige virke. Denne dokumentation sendes i form af operations-/behandlingslister med diagnosekoder eller lignede og med attestation fra den ledende overlæge eller tilsvarende, hvis der er tale om et hospital.

Såfremt speciallægen ikke i forvejen er registreret til den pågældende kosmetiske behandling (eller har været det inden for de seneste fem år), gælder nedenstående faglige kvalifikationskrav:

Behandling Relevant speciale Fagligt kvalifikationskrav

1) Vurdering forud for hårtransplantation samt udførelse

Plastikkirurgi eller dermato-venerologi

Plastikkirurger: ingen krav

Dermatologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

2) Hudplastik og ekspanderingsindlæggelse (korrektion af skaldethed)

Plastikkirurgi

Ingen krav

3) Operativt løft af pande

Plastikkirurgi

5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

4) Operativt løft af øjenbryn

Oftalmologi eller plastikkirurgi

Ingen krav

5) Operative indgreb på ører og næse

Oto-rhino-laryngologi

eller plastikkirurgi

Ingen krav

6) Operative ansigtsløft og halsløft

Plastikkirurgi

5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

7) Operative indgreb i øjenregionen

 

Oftalmologi eller plastikkirurgi

Oftalmologer: ingen krav

Plastikkirurger: 5 superviserede patientbehandlinger for henholdsvis øvre og nedre øjenlåg eller anden relevant dokumentation

8) Operativ indsættelse af implantater i ansigtet

Plastikkirurgi

5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

9) Operative indgreb på bryster

Plastikkirurgi

Ingen krav

10) Operativt maveløft

Plastikkirurgi

Ingen krav

11) Fedtsugning

Plastikkirurgi

Ingen krav

12) Operativ indsættelse af implantater i arme, ben og baller

Plastikkirurgi

5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

13) Operativt løft af arme, ben og baller

Plastikkirurgi

Ingen krav

14) Operative indgreb på de mandlige kønsorganer

Plastikkirurgi eller urologi

Ingen krav

15) Behandling med autolog filler over 100 ml

Plastikkirurgi

5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

16) Behandling med autolog filler under 100 ml

Dermato-venerologi eller plastikkirurgi

Dermatologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Plastikkirurger: 5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

17) Behandling med scleroserende injektioner i mindre kar

Dermato-venerologi, karkirurgi eller plastikkirurgi

Dermatologer: 5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Karkirurger: 5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Plastikkirurger: 5 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

18) Behandling med botulinumtoksin

Dermato-venerologi, neurologi, oftalmologi eller plastikkirurgi

Dermatologer: ingen krav

Neurologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Oftalmologer: ingen krav

Plastikkirurger: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

19) Behandling med permanente fillers

Dermato-venerologi eller plastikkirurgi

Plastikkirurger: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Dermatologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

20) Behandling med lipolyse

Dermato-venerologi eller plastikkirurgi

Dermatologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Plastikkirurger: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

21) Behandling med laserlipolyse

Dermato-venerologi eller plastikkirurgi

Dermatologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Plastikkirurger: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

22) Dermabrasio

Dermato-venerologi eller plastikkirurgi

Dermatologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Plastikkirurger: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

23) Non ablativ behandling med laser, i klasse 3B eller 4 og andre metoder, der kan ligestilles hermed

Dermato-venerologi

Ingen krav

24) Ablativ behandling med laser, i klasse 3B eller 4 og andre metoder, der kan ligestilles hermed

Dermato-venerologi

Ingen krav

25) Peeling af huden med trikloreddikesyre (TCA) og fenol

Dermato-venerologi eller plastikkirurgi

Dermatologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Plastikkirurger: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

26) Fjernelse af tatovering ved anvendelse af metoder, der ikke er laser

Dermato-venerologi eller plastikkirurgi

Dermatologer: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation

Plastikkirurger: 10 superviserede patientbehandlinger eller anden relevant dokumentation