Utilsigtede hændelser

Del sidens indhold med andre

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Læs også eksempler på utilsigtede hændelser.

Råd om UTH

Bedre sektorovergange for patienter med blærekateter

Se hvordan Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital har fundet løsninger til gavn for patienter med, eller med nyligt seponeret, blærekateter.

Råd om UTH

Jeanettes råd om UTH

Hvordan bruger du de utilsigtede hændelser i dit arbejde som leder?

Få et par gode råd fra Plejehjemsleder Jeanette Hjermind i denne video.


Råd om UTH

Janes råd til arbejdet med UTH

Hvordan arbejder du som leder bedst med utilsigtede hændelser?

Cheflæge Jane Stab Nielsen giver gode råd i denne video.


Oplæg

Fald og utilsigtede hændelser

Fald er den næststørste kategori blandt de utilsigtede hændelser, kun overgået af medicinhændelser.

Afdelingslæge Rikke Mørch Jørgensen fra Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller om utilsigtede faldhændelser.


Film

Hjælp os med at blive endnu bedre


Vejledning

Se hvordan du rapporterer

Har du brug for anden vejledning? Så tjek vores andre vejledninger ud.

Se vores vejledninger om Dansk Patientsikkerhedsdatabase


Klager

Klage og erstatning

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en klage over sundhedsvæsenet.

Selvom du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning.