Utilsigtede hændelser

Del sidens indhold med andre

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information. Læs også eksempler på utilsigtede hændelser.

Film

Hjælp os med at blive endnu bedre

Hent pjecen Hjælp os med at blive endnu bedre

Pjecen udskrives som liggende A4-side, der vendes på den korte side.

Hent plakaten Hjælp os med at blive endnu bedre

Plakaten udskrives i A3-format.

Vejledning

Se hvordan du rapporterer

Har du brug for anden vejledning? Så tjek vores andre vejledninger ud.

Se vores vejledninger om Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Klage og erstatning

At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet.

Selvom du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning

Læs mere om hvordan du søger erstatning hos Patienterstatningen

Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk