Forebyggelse af fald

18-11-2020

Med en faldkampagne til medarbejderne og et øget fokus på rapportering af utilsigtede hændelser har Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Holbæk Sygehus nedbragt antallet af fald i afdelingen.

Formål med projektet

At minimere forebyggelige fald i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.

Hvad kom der ud af det?

Projektet har medført øget fokus på faldforebyggelse og sikkerhedsforanstaltninger og på at rapportere alle utilsigtede hændelser vedrørende fald og nærved-fald.

Ifølge de rapporterede utilsigtede hændelser er der færre fald og nærved-fald.

Baggrund for projektet

Siden 2013 var der i afdelingen en lille stigning i antallet af utilsigtede hændelser vedrørende fald. Denne type hændelse var samtidig den mest hyppige i afdelingen. Der var derfor et ønske om at gennemføre en indsats for at mindske antallet af fald.

Arbejdsgang

Forbedringsmodellen har været brugt i forbindelse med projektet. 

Der blev udpeget tre hovedindsatsområder, der hver især indeholdt flere tiltag. Du kan læse om de tre områder og deres indhold nedenfor.

1. Faldkampagne for afdelingens medarbejdere med henblik på at øge opmærksomheden på projektet og ændre kulturen

Der er udviklet diverse materialer til medarbejderne, der skal øge fokus på fald:

 • Diverse indslag: En sang om fald, en 'Find 5 fejl'-øvelse og en krydsogtværs om fald
 • Et spørgeskema til dialog i teams
 • Oplæg på personalemøder
 • Plakater om faldforebyggelse
 • Et motto: STOP, TÆNK – ARBEJD SIKKERT

2. Komplet risikovurdering

 • Et introduktionsprogram til nyansatte
 • Udarbejdelse af faldhjul (oversigt indeholdende vigtige punkter inden for 4 områder – anamnese, kognition, funktionsevne, fysiske rammer)
 • Risikovurdering og foranstaltninger på apopleksihold
 • Tjekliste til udendørsvurderinger
 • Risikovurdering og foranstaltninger i forbindelse med ADL (Almindelig Daglig Livsførelse).

3. Optimal faldforebyggelse

 • Forflytningsworkshops om sikkerhedsforanstaltninger afholdt af forflytningsvejleder
 • Systematisk og relevant dokumentation i journalen (Sundhedsplatformen), hvor faldrisiko tydeliggøres over for kolleger og andre faggrupper
 • Optimering af fysiske rammer.

Der er indført ugentlig opfølgning på fald på leantavlen, hvor antal dage uden fald registreres. 
Projektet er påbegyndt i sensommeren 2019.
I 2020 blev der fortsat fulgt op på fald på leantavlen, og der blev løbende igangsat nye tiltag, herunder en video, hvor den specialeansvarlige geriatriske overlæge fortæller om de menneskelige konsekvenser af et fald.

Udfordringer og løsninger

Under projektet har det været vigtigt at fastholde fokus på rapportering af utilsigtede hændelser og understrege, at det ikke må medføre skamfølelse at rapportere utilsigtede hændelser.

Ressourcer

Projektet er gennemført i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, der har 65 medarbejdere.

Der har været nedsat et faldudvalg bestående af 2 personer (1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut), der har arbejdet med projektet. 

Hvor foregik projektet?

I Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Holbæk Sygehus.

Kontaktoplysninger

Vil du vide mere eller se eventuelle materialer brugt i projektet?

Kontakt: 

Sabina Mette Staal, Samha@regionsjaelland.dk