Webinar om ændret rapporteringspligt

En ændret rapporteringspligt for utilsigtede hændelser trådte i kraft den 1. juli 2023. Ændringerne betød, at det blev ens for alle ansatte i sundhedsvæsenet, hvilke hændelser man skal rapportere, og at man skal skelne mellem en faktisk og en mulig konsekvens for patienten, når man rapporterer og sagsbehandler en utilsigtet hændelse. Det vil sige, at man i højere grad kan have fokus på det, der kunne være sket og dermed arbejde mere proaktivt med data og læring fra utilsigtede hændelser. Her kan du se optagelser og præsentationer fra webinaret.

Hvem er webinaret relevant for?

Webinaret er delt op i to dele.

  • De tre første videoer koncentrerer sig om ændringerne i rapporteringspligten og er relevant for alle, der arbejder med utilsigtede hændelser og patientsikkerhed fx kvalitetsmedarbejdere, risikomanagere, sundhedspersoner og ikke mindst ledere.
  • Den fjerde video handler om sagsbehandling i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), og her vil det primært være relevant for dem, der sagsbehandler i DPSD.

Ændret rapporteringspligt - hvad er nyt?

Her kan du se en optagelse af oplægget "Ændret rapporteringspligt - hvad er nyt?" v. Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hent præsentationen fra oplægget

Samlerapportering og UTH fra patienter og pårørende

Her kan du se en optagelse af oplægget "Samlerapportering"  v. Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed, og oplægget "UTH fra patienter og pårørende" v. Camilla Rønnov Molin, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hent præsentationen fra oplægget "Samlerapportering" (PDF)

Hent præsentationen fra oplægget "UTH fra patienter og pårørende" (PDF)

Læring fra utilsigtede hændelser

Her kan du se en optagelse af oplæggene "Læring fra utilsigtede hændelser" v. Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed, og "Hvordan skaber vi læring?" v. Liv Nørregaard Skøtt fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Hent præsentationen fra oplægget "Læring fra utilsigtede hændelser" (PDF)

Hent præsentationen fra oplægget "Hvordan kan vi skabe læring" (PDF)

Hvad er nyt i sagsbehandlingen og datatræk?

Her kan du se en optagelse af oplægget "Hvad er nyt i sagsbehandlingen?" v. Janet Johannessen, Styrelsen for Patientsikkerhed, og oplægget "Hvad er nyt i datatræk?" v. Khatera Mutadel, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hent præsentationen fra oplægget "Hvad er nyt i sagsbehandlingen?" (PDF)

Hent præsentationen fra oplægget "Hvad er nyt i datatræk?" (PDF)