×

Klage over sundhedsvæsenet

Opdateret 7. december 2017

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager fra patienter.

Du kan klage til os over:

 • Den sundhedsfaglige behandling, du har fået
 • Brud på dine rettigheder som patient

Her på siden får du få et overblik over, hvilke typer af klager, som vi kan behandle.

Selve klagen skal du sende til os fra hjemmesiden borger.dk ved at logge på med NemID.

Klager over sundhedsfaglig behandling

Du kan klage, hvis du har oplevet fejl i den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

Sundhedsfaglig behandling dækker blandt andet over:

 • Undersøgelse, diagnose og behandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt
 • Lægeerklæringer

Læs mere om dine klagemuligheder i en klagesag

Klager over brud på patientrettigheder

Du kan klage, hvis du mener, at dine rettigheder som patient er tilsidesat.

En patientrettighed er fx:

 • Kørsel til og fra undersøgelse/behandling (befordring og befordringsgodtgørelse).
 • Frit og udvidet frit sygehusvalg, herunder hvis regionen ikke har oplyst om muligheden.
 • Maksimale ventetider for behandling af visse livstruende sygdomme.
 • Henvisning til eller refusion af udgifter til behandling i udlandet.
 • Aktindsigt i en patientjournal.

Læs mere om dine muligheder i en klagesag om patientrettigheder.

Klager over anvendelse af tvang ved behandling af varigt inhabile patienter

Du kan som patient eller som pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig for en patient klage, hvis du mener, at der er besluttet at anvende tvang eller anvendt tvang i en situation, hvor det ikke var nødvendigt.

Hvis din klage omhandler tvang i psykiatrien, skal du i stedet sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Læs mere om dine muligheder i en klagesag om anvendelse af tvang

Andre typer af klager

Nogle typer af klager kan du ikke få behandlet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er fx, hvis du vil klage over:

 • Privatpraktiserende tandlæger.
 • Psykologer, der arbejder uden for sundhedsvæsenet.
 • Serviceniveauet, du har oplevet, fx en sundhedspersons adfærd, rengøring, ventetid.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan heller ikke behandle din ansøgning om at få erstatning for den behandling, du fik i sundhedsvæsenet.

Du kan læse mere og få et overblik over, hvor du skal henvende dig om andre typer klager.

Hvis du er i tvivl

Du kan få vejledning om dine klagemuligheder og hjælp til at skrive en klage, hvis du henvender dig til en patientvejleder på dit regionale patientkontor. Du er også velkommen til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed for telefonisk vejledning.

Du kan altid sende din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed via hjemmesiden borger.dk eller til dit regionale patientkontor, hvis du er i tvivl om, hvem der skal behandle din klage. Styrelsen for Patientsikkerhed eller patientkontoret vil så sørge for, at din klage bliver sendt til den rette modtager.

Har du brug for hjælp til at udfylde klageskemaet?

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde klageskemaet på borger.dk, kan du kontakte os på telefon 72 28 67 65. Bemærk at teknisk bistand fx til opdatering af din browser kan fås hos borger.dk på telefon 1881.