Kommunal plejeenhed

Når du skal registrere, ændre eller afregistrere en kommunal plejeenhed, skal du logge ind med MitID Erhverv fra den kommune, der ejer plejeenheden. Behandlingsstedsregistret anvender kommunernes organisationsdata fra Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), så du skal oprette og vedligeholde visse data om plejeenheden i SOR.

Registrer, ret eller fjern et kommunalt behandlingssted i behandlingsstedsregistret

I Behandlingsstedregisteret kan du registrere, rette eller fjerne et kommunalt behandlingssted.

For at registrere, rette eller fjerne oplysninger om et kommunalt behandlingssted, skal du logge ind i Behandlingsstedsregistret med MitID Erhverv fra den kommune, der ejer behandlingsstedet.

I Behandlingsstedsregistret kan du angive eller ændre:

 • Behandlingsstedets virkeperiode
 • Lovgrundlag der ydes under
 • Behandlingsstedskategori 
 • Servicelovsparagraffer
 • Behandling på adressen
 • Frivilligt arbejde
 • Faktureringsoplysninger

Hvad skal du oplyse i behandlingsstedsregisteret?

Enheder, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn, skal i forbindelse med registreringen oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer.

Enheder, der både leverer ydelser efter servicelovens §§ 83-87, og samtidig udfører sundhedsfaglig behandling, der er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, skal oplyse hvilke plejeydelser efter servicelovens §§ 83-87, enheden leverer, samt oplyse behandlingsstedskategori, hvorvidt der foregår behandling på adressen, udelukket udøves frivilligt arbejde, samt faktureringsoplysninger.

Hvis du har spørgsmål i oplysninger til Behandlingsstedsregistret, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Registrer, ret eller fjern behandlingssted i Behandlingsstedsregistret

Tekniske krav

Det anbefales at du opgraderer din browser til den seneste version inden registrering. Brug f.eks. Google Chrome.

Bemærk at browservinduet først må lukkes, når registreringen af plejeenheden er færdiggjort, da det afslutter registreringen.

Opret, ret eller luk en enhed i Sundhedsvæsnets Organisationsregister

I Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR) kan du oprette, rette eller lukke en enhed i Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR)

For at oprette, rette eller lukke en enhed i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), som har eller skal have en behandlingsstedsregistrering, skal kommunen først anmode om det via Sundhedsdatastyrelsens register. Der er udnævnt SOR-ansvarlige for kommunerne, som har ansvaret for SOR-registreringen.

I Sundhedsvæsnets Organisationsregister (SOR) kan du anmode om tilføjelse eller ændring af:

 • Ny enhed
 • Navn på enhed
 • Typen af enhed
 • Hoved- og bispecialer
 • Adresse- og kontaktoplysninger
 • Lokationsnummeroplysninger
 • Lukning af enhed

Opret, ret eller luk enhed i Sundhedsvæsenets Organisationsregister