Søg refusion

Del sidens indhold med andre

Hvis du har modtaget behandling i udlandet, kan du i nogle tilfælde få alle eller dele af dine udgifter tilbagebetalt. Hvis du har været syg på fx en ferie og har brugt det blå EU-sygesikringskort, kan du godt alligevel have fået en regning for behandling eller medicin. Hvis regningen ikke drejer sig om egenbetaling, kan du søge om at få pengene tilbage. Hvis du har været i et andet EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein med det formål at blive behandlet, kan du få dækket de udgifter, som det offentlige ville dække i Danmark. Hvordan du får refunderet udgifterne afhænger af, om du er rejst til udlandet med det formål at blive behandlet.

Sådan får du penge tilbage, når det blå EU-sygesikringskort dækker

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifterne, hvis du har været på midlertidigt ophold (fx ferie) og har fået behandling i det offentlige sundhedsvæsen et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Normalt skal du ikke lægge ud. Men hvis du alligevel af en eller anden grund selv har betalt eller har fået en regning, så kan du få refunderet den del, der ikke er egenbetaling.

Læs mere om reglerne for det blå sygesikringskort

Sådan søger du

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation, Analyse og EU-sygesikring
Sektionen for EU-sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S
Mrk. E126

Du kan sende ansøgningen via e-Boks, hvis der ikke er et krav om, at du sender de originale regninger. Inden du sender skemaet til os, bør du læse vejledningen, som du finder bagest i ansøgningsskemaet. 

Dokumentation

Du skal vedlægge

  • kopi af alle regninger
  • dokumentation for at du har betalt regningerne, f.eks. kopi af kvitteringer
  • kopi af henvisninger og recepter m.v.

Sådan foregår sagsbehandlingen

Når vi modtager din ansøgning, sender vi din sag til det land, hvor du modtog behandling. Det skyldes, at det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til behandling på samme vilkår som borgere i behandlingslandet. Derfor afgør myndighederne i det land, hvor du er blevet behandlet, hvor meget du kan få refunderet.

Der kan gå lang tid, før vi får svar fra udlandet og kan udbetale pengene til dig, hvis du har krav på refusion.