Behandling i Danmark for danske udlandspensionister

Læs mere om retten til behandling i Danmark for danske udlandspensionister.

Som dansk udlandspensionist, der er bosat i et EU- eller EØS-land, har du ret til at rejse til Danmark med det formål at blive behandlet. Du kan dog ikke få tilskud til alle behandlinger, og du skal ofte være henvist af en læge. Du kan søge tilskud til behandlingen enten i dit bopælsland eller i Danmark.

Schweiz og Storbritannien står uden for disse regler, men der er stadig visse muligheder for, at pensionister, der er bosat i Schweiz og Storbritannien, kan rejse til Danmark med det formål at blive behandlet.

Information om behandling i Danmark for danske udlandspensionister

Du skal som hovedregel have det blå EU-sygesikringskort, hvis du rejser fra dit bopælsland til Danmark for at modtage behandling. Som dansk pensionist skal du bestille det blå kort i Danmark på borger.dk.

Læs mere om dine rettigheder som dansk pensionist og bestil det blå EU-sygesikringskort

Som dansk udlandspensionist kan du frit vælge at tage til Danmark for at gå til fx praktiserende læge, tandlæge, kiropraktor m.fl. Du skal være opmærksom på, at det ikke altid er gratis. Du har ret til tilskud på samme vilkår som personer, der er offentligt sygesikret i gruppe 1 i Danmark. Det betyder at:

 • Du skal have en henvisning fra en praktiserede læge, hvis du skal behandles hos en speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog. 
 • Du behøver ikke en henvisning, hvis du søger behandling hos en øre-, næse-, halslæge og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.
 • Den praktiserende læge eller speciallægen, som du opsøger, skal have en aftale med det offentlige sundhedsvæsen.
 • Du skal selv betale, hvis du søger privat behandling – også den private behandling, som nogle speciallæger tilbyder. 

Din adgang til at søge gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark afhænger af, i hvilket land du bor.

Som udgangspunkt skal du have en henvisning fra en praktiserede læge eller en speciallæge enten i Danmark eller i dit bopælsland. Den praktiserende læge eller speciallægen, som du opsøger, skal have en aftale med det offentlige sundhedsvæsen.

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Liechtenstein
 • Luxembourg
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Forhåndstilladelsen skal du søge om via sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland, og den gives på en såkaldt S2-blanket. Hvis du ikke kan få behandlingen i rette tid i dit bopælsland, har du krav på at få en sådan tilladelse.

Du har dog ret til gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark, hvis den behandling, du søger, ikke kræver forhåndstilladelse fra sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland. I så fald skal du have en erklæring fra dit bopælsland om, at netop den type behandling ikke kræver forhåndsgodkendelse. Du skal vise erklæringen på det danske sygehus, hvor du søger behandling. 

Du har adgang til gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark og skal ikke have en forhåndstilladelse, hvis du bor i et af disse lande: 

 • Cypern
 • Estland
 • Finland
 • Letland
 • Litauen
 • Nederlandene (din sygesikring kan dog stille krav om tilladelse)
 • Norge
 • Sverige
 • Tjekkiet

Du har kun ret til gratis planlagt behandling i Danmark, hvis du har fået en forhåndstilladelse til behandlingen. Det kræver en S2-blanket. 

For at få en forhåndstilladelse skal du kontakte sundhedsmyndighederne i dit bopælsland. Hvis du ikke kan få behandlingen i rette tid i bopælslandet, har du krav på en forhåndstilladelse. Du får tilladelsen på en såkaldt blanket S2.

Se kontaktoplysninger på de enkelte lande

Hvis du ikke har ret til gratis sygehusbehandling på et offentligt sygehus i Danmark, kan du evt. få behandlingen mod betaling. Du skal selv kontakte sygehuset eller sygehusafdelingen. Hvis du har brug for vejledning om dine rettigheder, kan du kontakte en patientvejleder.

Se kontaktinformationer til patientvejledere i Danmark

Refusion, hvis du bor i Irland, Portugal eller Spanien

Hvis du bor i Irland, Portugal eller Spanien og betaler for behandling i Danmark, kan du søge om refusion af udgifterne efter lovgivningen i dit bopælsland.

Du skal være opmærksom på, at der er nogle ydelser, du som dansk udlandspensionist ikke har ret til at tage til Danmark for at få.

Du kan fx ikke rejse til Danmark for at få en vaccine, som er omfattet af de offentlige vaccinationsprogrammer. Det kan fx være vaccination mod Covid-19 eller influenzavaccination, der gives gratis til visse personer i Danmark.

Du har heller ikke ret til begravelseshjælp eller tildeling af og adgang til organer i Danmark i forbindelse med organtransplantation.