Dansk pensionist med bopæl i udlandet

Her finder du information om, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til dansk sygesikring, hvis du er pensionist med bopæl i udlandet.

Hvis du modtager offentlig pension, fx folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension fra Danmark, men allerede bor i eller vil flytte til et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien, kan du søge om at blive optaget i den offentlige sygesikring i dit bopælsland. Du skal da have en såkaldt blanket S1 fra Udbetaling Danmark, og med den skal du registreres i dit bopælsland. Du kan kun få blanketten på særlige betingelser. I Norge, Sverige, Island og Finland er blanketten ikke nødvendig.

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, hvis du under ophold uden for dit bopælsland, herunder i Danmark, får behov for behandling. Er du familiemedlem til en dansk pensionist, kan du i nogle tilfælde blive dansk sygesikret.

Information til pensionist med bopæl i udlandet

Hvis du som dansk pensionist bosætter dig eller allerede bor i et af de nordiske lande, får du ret til behandling, når du registrerer din bopæl i landet. Du skal dog bestille det blå EU-sygesikringskort i Danmark. Du kan bruge det blå kort, hvis du bliver syg på en rejse uden for dit bopælsland i andre EU-/EØS-lande, Schweiz, Storbritannien eller i Danmark.

Hvis du modtager offentlige pension, fx folkepension, tjenestemandspension eller førtidspension fra Danmark, men flytter til – eller allerede bor i - et andet EU-land, Liechtenstein, Schweiz, eller Storbritannien, skal du bestille en såkaldt blanket S1 fra Udbetaling Danmark. Blanketten skal registreres i sygesikringen i dit bopælsland.

S1-blanketten er dokumentation for, at du er dansk pensionist og ville have ret til offentlig sygesikring, hvis du boede i Danmark. Blanketten giver dig mulighed for at blive omfattet af den offentlige sygesikring i dit bopælsland i EU-lande, Liechtenstein, Schweiz og Storbritannien.

Betingelser for en blanket S1 som pensionist

Du kan have ret til at få en S1 fra Danmark, hvis du: 

  • ikke modtager pension fra det land, du bor i
  • ikke har været pensionsforsikret i længere tid i et andet land end i Danmark, 
  • ikke får udbetalt pension fra andre lande.

Hvis du modtager pension fra et andet land end dit bopælsland, og du ikke er registreret med en blanket S1, har du som udgangspunkt heller ikke ret til offentlig sygesikring i dit bopælsland.

Læs mere om sygesikret som pensionist på Borger.dk og bestil en S1-blanket

Når du er registreret med en blanket S1 i dit nye bopælsland, har du ret til behandling i landets offentlige sundhedsvæsen på lige fod med andre offentligt sygesikrede borgere i det land.

De offentlige udgifter til din sygesikring i bopælslandet bliver dækket af Danmark. Det foregår på den måde, at sygesikringsmyndighederne en eller flere gang årligt opkræver betaling fra Danmark.

Du skal være opmærksom på, at selv om du bliver registreret med en S1 blanket og får sygesikring i dit bopælsland, kan der stadig være udgifter, som du selv skal betale: 

  • Egenbetaling skal du selv betale: Hvis dit bopælsland har egenbetaling for visse behandlinger i det offentlige sundhedsvæsen, skal du også betale den del. Egenbetaling kan du ikke få refunderet af Danmark.
  • Behandling i form af kontantydelser har du ikke adgang til: Den behandling, du får adgang til i dit bopælsland er såkaldte naturalydelser. Hvis dit bopælsland har et sundhedsvæsen, hvor visse behandlinger ydes som kontantydelser, har du som dansk pensionist ikke adgang til de typer ydelser. Kontantydelser har du kun ret til at få fra Danmark og på de vilkår, der gælder efter danske regler. Særligt i Tyskland og Østrig er visse offentlige plejeydelser kun kontantydelser og gives derfor ikke til danske pensionister. Du kan overveje, om det kan betale sig for dig at tegne en supplerende privat forsikring til at dække eventuelle udgifter til egenbetaling og øvrige behov.

Du skal bestille det blå EU-sygesikringskort i Danmark, hvis du er dansk pensionist og bor i eller vil flytte til et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Du er dækket af det blå EU-sygesikringskort, hvis tager på ferie i et andet EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Læs mere om, hvordan du er dækket med det blå EU-sygesikringskort

Bestil det blå EU-sygesikringskort på Borger.dk 

Når du er på ferie i Danmark, har du desuden nogle udvidede rettigheder til at få behandling i det offentlige sundhedsvæsen. 

Læs mere om din ret til behandling i Danmark, når du bor i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien

Hvis du er familiemedlem til en person, som modtager offentlig pension fra Danmark, fx folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension, kan du i nogle tilfælde blive sygesikret som familiemedlem til pensionisten, fx som ægtefælle eller samlever. Det er ikke et krav, at I bor i samme land.

Sådan bliver du medforsikret som familiemedlem til pensionist

For at du kan blive registreret som medforsikret familiemedlem, skal pensionisten selv være registreret med en blanket S1 i sit bopælsland. Som familiemedlem skal du også ansøge Udbetaling Danmark om en blanket S1. Din S1-blanket skal registreres i dit bopælsland, som ikke behøver være det samme som pensionistens bopælsland. Din bopæl skal dog være i et andet EU-land, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien. Det er dit bopælsland, der afgør, om du kan blive betragtet som familiemedlem til pensionisten.

Hvis du bliver medforsikret som familiemedlem til en dansk pensionist, gælder de samme vilkår for dig, som for pensionisten. 

Ingen ret til medforsikring, hvis du selv har ret til sygesikring i bopælslandet

Du kan ikke blive medforsikret som familiemedlem, hvis du selv har ret til sygesikring, fx fordi du arbejder eller selv får offentlig pension fra et land i EU, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.