Grænsearbejder

Hvis du er grænsearbejder, det vil sige du bor i et land men arbejder i et andet, har du ret til behandling begge lande. Her kan du læse om din ret til behandling hvis du er grænsearbejder.

Hvis du er grænsearbejder, det vil sige du bor i et land men arbejder i et andet, har du ret til behandling begge lande. Det gælder, når du arbejder i et EU-/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien. Du har ret til behandling på samme vilkår, som offentligt sygesikrede borgere i det pågældende land. Du skal registreres som grænsearbejder i det land, hvor du arbejder. Du kan normalt kun blive registreret som grænsearbejder, hvis du kommer hjem til dit bopælsland mindst en gang om ugen.

Sådan er du sikret som grænsearbejder

Som grænsearbejder har du ret til alle offentlige sundhedsydelser både i det land, hvor du bor, og i det land, hvor du arbejder. Du har de samme rettigheder som offentligt sygesikrede borgere i det pågældende land. Det betyder, at du selv skal betale en eventuel egenbetaling, hvis offentligt sygesikrede borgere i det pågældende land skal betale en egenbetaling. Hvis det er gratis for andre er det også gratis for dig.

Ret til behandling i begge lande

Du har ret til den behandling, som er omfattet af landets offentlige sygesikring, og du kan frit vælge, om du vil søge behandling i dit bopælsland eller i dit arbejdsland. Du har udvidede rettigheder, fordi du har de fulde rettigheder i begge lande. Fx vil du have ret til kunstig befrugtning i både dit bopælsland og dit arbejdsland. Det gælder selvom landene har regler om et begrænset antal forsøg. 

Se Europa-Kommissionens udtalelse om grænsearbejderes ret til behandling i begge lande

Særligt sundhedskort, hvis du arbejder i Danmark

Du har normalt ret til et såkaldt særligt sundhedskort, hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Det særlige sundhedskort giver dig de samme rettigheder, som hvis du havde et almindeligt sundhedskort i Danmark. Det er fx gratis at få behandling hos en praktiserende læge eller en speciallæge, når lægerne har en aftale med det offentlige sundhedsvæsen. Det er også gratis at blive behandlet på et offentligt sygehus, enten akut eller på baggrund af en henvisning fra en læge. Du skal dog selv betale dele af regningen, hvis du fx går til tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor. 

Læs mere om det særlige sundhedskort i Danmark og søg om det på Borger.dk. 

Midlertidigt ophold i andre lande

Hvis du rejser midlertidigt – fx på ferie – uden for dit bopælsland eller dit arbejdsland, skal du bruge det blå EU-sygesikringskort. Du får kortet i det land, hvor du arbejder. Hvis du arbejder i Storbritannien, skal du have et særligt britisk sygesikringskort. 

Bestil det blå kort på borger.dk.

Læs mere om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere om hvor og hvordan, du kan bruge de britiske sygesikringskort