Arbejder i Danmark - bor i Storbritannien

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i Storbritannien kan du være omfattet af de aftaler, EU har indgået med Storbritannien

De to aftaler dækker over Udtrædelsesaftalen eller Handels- og Samarbejdsaftalen. Aftalerne sikrer, at du fortsat vil have adgang til offentlige sundhedsydelser i begge lande.

I Danmark er det Udbetaling Danmark, der afgør, hvilken af EU’s aftaler med Storbritannien, du er omfattet af, og om du opfylder kriterierne for at blive betragtet som arbejdstager eller grænsearbejder.

Information til dig, der arbejder i Danmark

Arbejder du i Danmark, vil du have ret til at benytte det danske offentlige sundhedsvæsen på samme vilkår som borgere, der bor og er sygesikret i Danmark. Det betyder, at du fortsat kan få behandling, hvis du bliver syg under et ophold i Danmark. Du har også ret til at rejse hertil for at modtage planlagt behandling.

Dokumentationen for denne ret er et særligt sundhedskort, som du skal ansøge om i Udbetaling Danmark. Det samme gælder for dine medforsikrede familiemedlemmer.

Hvis du arbejder i Danmark, men rejser hjem til din bopæl i Storbritannien mindst én gang om ugen, betragtes du som grænsearbejder. Du vil have ret til alle offentlige sundhedsydelser i Danmark. Du skal også ansøge Udbetaling Danmark om et særligt sundskort.

Har du medforsikrede familiemedlemmer, gælder der særlige regler for dem.

Læs mere om dine familiemedlemmers rettigheder

Når du bor i Storbritannien, vil du have ret til at benytte det britiske offentlige sundhedsvæsen på samme vilkår som andre borgere, der bor i landet.

Du bør sikre dig, at du er korrekt registreret som medforsikret familiemedlem hos den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA), med en blanket S1 fra Danmark.

For nærmere oplysning om det britiske sundhedsvæsen, kan du henvende dig til den britiske sygesikringsmyndighed, NHS.

Hvis du ønsker at modtage planlagt behandling i et andet EU-land, hvor de offentlige udgifter er dækket af sygesikringen, kræver det en forhåndstilladelse.

Forhåndstilladelsen skal du søge via den britiske sygesikringsmyndighed, NHS Business Services Authority (NHSBSA). Du har krav på en sådan tilladelse, hvis den ønskede behandling tilbydes inden for den offentlige sygesikring i Storbritannien, men behandlingen ikke kan gives inden for en frist, der er lægeligt forsvarlig.

Forhåndstilladelsen udstedes af Styrelsen for Patientsikkerhed, men da du bor i Storbritannien, skal du søge om tilladelsen via NHS Business Services Authority (NHSBSA).

Hvis du er omfattet af Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, kan du søge om en forhåndstilladelse (S2) til at rejse til Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz for der at modtage planlagt behandling.

Er du derimod omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen, har du ikke denne ret. Du skal derfor selv betale alle udgifter, hvis du søger planlagt behandling i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse, om du er omfattet af Udtrædelsesaftalen eller Handels- og samarbejdsaftalen.

Når du rejser midlertidigt uden for Danmark og Storbritannien fx på ferie, kan du bruge dit EU-sygesikringskort, som udstedes af Udbetaling Danmark.

Er du dækket af Udtrædelsesaftalen, dækker kortet behandling, der bliver nødvendig under midlertidige ophold i alle EU/EØS-lande og Schweiz.

Hvis du derimod er omfattet af Handels- og samarbejdsaftalen, skal du være opmærksom på, at du ikke kan bruge dit EU-sygesikringskort under ophold i Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Desuden er det derfor altid en god ide at overveje en privat rejseforsikring, idet privat behandling og hjemtransport ikke er dækket af EU’s aftaler med Storbritannien. Særligt hjemtransport kan blive dyrt for dig uden forsikring.

Læs mere om hvor og hvordan du kan bruge dit EU-sygesikringskort